Borgere, der på grund af hjemløshed, misbrug og/eller psykisk sygdom ikke er i stand til at benytte samfundets muligheder og støttetilbud kan få støtte af en støtte-kontaktperson. Tilbuddet gives efter § 99 efter loven om social service. Støtten gives i særlig grad på borgerens præmisser og medarbejderne fungerer ofte som bindeled mellem borger og det etablerede samfund.

Støtten består konkret i:
◦ at skabe kontakt til de mest socialt udsatte borgere i Kerteminde Kommune.
◦ at afdække behovet for støtte, herunder fastholdelse i egen bolig.
◦ at støtte borgeren i at skabe kontakt til relevante samarbejdspartnere som læge, sagsbehandlere mv.
◦ at støtte borgeren i at opsøge og fastholde relevante behandlingstilbud.

Hvis du kender en person som er særligt udsat eller er bekymret for et medmenneske, der har disse vanskeligheder, kan du kontakte en af kommunens medarbejdere direkte på nedenstående telefonnumre.

Kontaktpersoner i Socialpsykiatrien:

Sanne
Via Minna, mobil 30 44 97 16, mvs@kerteminde.dk