Børne- og Familieafdelingen fungerer ofte som indgangen til den samlede vifte af tilbud til børnefamilier med særlige behov. Udover familieafdelingen består afdelingen af nogle eksterne enheder. Vores samarbejdspartneres kompetencer supplerer vores eksterne enheder i forhold til at støtte bedst muligt op omkring de børn og familier som vi arbejder med.