Kerteminde Kommune har politisk vedtaget følgende servicemål for byggesagsbehandlingstiderne i 2019:

Erhvervssager: 14 dage
Énfamiliehuse: 40 dage
Forespørgsler: 40 dage
Øvrige private byggesager: 40 dage

Opdatering 10-12-2018

Definition på servicemål:
Servicemål er den forventede sagsbehandlingstid som Kerteminde Kommune har vedtaget politisk at vi skal overholde.

Det skal bemærkes, at servicemål ikke er det samme som faktiske sagsbehandlingstider. Sagsbehandlingstiden gælder fra det øjeblik hvor alle oplysninger foreligger i byggesagen til byggetilladelsen er givet.

I de sager, hvor der f.eks. ikke ligger et fyldestgørende ansøgningsmateriale eller hvor der skal gives dispensation i forhold til plan- og byggelovsmæssige, vil sagsbehandlingen strække sig ud over servicemålene.