Kerteminde Kommune har politisk vedtaget følgende servicemål for byggesagsbehandlingstiderne i 2018 gældende d.d.;

Erhvervssager: 1-3 dage
Énfamiliehuse: 7 dage
Forespørgsler: 7 dage
Øvrige private byggesager: 8 uger

Opdatering 26-04-2018

De næste 4-6 uger kan der forventes en sagsbehandlingstid der er en uge længere end de nævnte servicemål grundet en stor forespørgsel på byggesager og generelle henvendelser.

Definition på servicemål:
Servicemål er den forventede sagsbehandlingstid som Kerteminde Kommune har vedtaget politisk at vi skal overholde.

Det skal bemærkes, at servicemål ikke er det samme som faktiske sagsbehandlingstider. Sagsbehandlingstiden gælder fra det øjeblik hvor alle oplysninger foreligger i byggesagen til byggetilladelsen er givet.

I de sager, hvor der f.eks. ikke ligger et fyldestgørende ansøgningsmateriale eller hvor der skal gives dispensation i forhold til plan- og byggelovsmæssige, vil sagsbehandlingen strække sig ud over servicemålene.

Vi har i øjeblikket sagsbehandlingstider som ligger langt under 8 uger for "Øvrige private byggesager" Opdateret den 29. september 2017.