Læs om miljøgodkendelsesproceduren i Kerteminde Kommune