Huslejenævnet for Kerteminde Kommune kan træffe afgørelse ved uenighed mellem lejere og udlejere over huslejens størrelse samt over lejlighedens stand i private udlejningsejendomme. 

Eksempler på klager:

- huslejens størrelse

- varsling af lejeforhøjelse

- pligt til istandsættelse ved fraflytning

- varmebetaling

Der opkræves et gebyr for optagelse af sager i Huslejenævnet. Beløbet reguleres årligt, jf. Boligreguleringslovens § 39.

Pr. 1. januar 2020 er gebyret for at få behandlet en sag i Huslejenævnet kr. 314. 
  
 Pr. 1. januar 2020 skal udlejere endvidere betale et beløb på kr. 2.180 til Huslejenævnet i de sager, hvor Huslejenævnet giver lejeren fuldt medhold. 

Gebyret kan ikke indbetales kontant til Kommunen, men kan overføres til Nordea, reg. nr. 2206 kontonr. 3496761358.

Indbringelser af en sag for huslejenævnet skal ske skriftligt. Sagsbehandlingen er også skriftligt, men nævnet vil besigtige ejendommen, hvis nødvendigt. 

Nævnet træder kun i funktion, hvis en lejer eller en udlejer indbringer en sag. Nævnet tager aldrig sager op af sig selv.

Huslejenævnet består af en formand og to andre medlemmer. Formanden udpeges af Statsforvaltningen og skal være jurist. De to andre medlemmer vælges af Byrådet efter indstilling fra grundejerforeninger og lejerforeninger i Kerteminde Kommune.

 

Formand for Huslejenævnet: Ingrid Therkelsen

Udlejerrepræsentant : Hans Jørgen Ellekilde, Seden Birkevej 6, 5240 Odense NØ

Suppleant Majbritt Birch, Åløkkevej 9, 5560 Aarup.

Lejerrepræsentant: Hans Rasmussen, Præstegade 23, 5300 Kerteminde.

Suppleant Poul Dahl Lotusvej 2, st.tv. 5250 Odense SV