Byrådet vedtager løbende politiker på mange forskellige områder, herunder ses en oversigt over de aktuelt gældende politikker.

Alkohol- og misbrugspolitik 2012

Borgerservicepolitik 2006

Beskæftigelsesplan 2019-2020

Børne- og ungepolitik

Demenspolitik 2012-2014

Erhvervspolitik 2012

Folkeoplysningspolitik 2011

Handicappolitik 2015-2018

Inklusionsstrategi

Integrationspolitik 2016

Kommuneplanen 2013 - 2025

Kultur-, fritids- og idrætspolitik

Landsbypolitik 2019 - 2022

Læringsstrategi 2017

Personalepolitik 2017

Politik for nærdemokrati 2006

Politik om røgfri miljøer 2007

Rygepolitik 2017

Sundhedspolitik 2016-2019

Turismepolitik 2015-2025

Voksenpolitik 2013-2017

Værdighedspolitik 2018

Værdighedspolitik - Redegørelse for anvendelse af midler 2019

Unge kommissorium - april 2018