Som modtager af hjemmehjælp, har du mulighed for selv at vælge hvem af de godkendte leverandører, der skal levere hjælpen.
Visitationen kan oplyse dig om, hvilke leverandører du kan vælge imellem.

Godkendte leverandører

Ifølge Lov om Social Service kan private leverandører søge om godkendelse til at udføre praktisk hjælp og personlig pleje. 
Følgende firmaer er blevet godkendt af Myndighedsafdelingen til at udføre praktisk hjælp efter frit valg i Kerteminde Kommune.

Kerteminde Kommunes Hjemmepleje
Bycentret 302, 5330 Munkebo
Tlf. 65 15 10 60

Fyns Rengørings Service
Bispehaven 32, 5550 Langeskov
Tlf. 65 95 10 95 

Munkebo Rengøring ApS
Bycentret 202, st., 5330 Munkebo
Tlf. 65 39 18 88 

Flenco Rengøring ApS
Børstenbindervej 6, 5230 Odense M
Tlf. 65 91 67 27
www.flenco.dk

Den Kommunale Madservice, som bl.a. udbringer varm mad dagligt.
Kerteminde Kommunes Madservice
Leder Pia E. Hansen,
Tlf. 65 15 19 99

Det danske Madhus, som bl.a. udbringer kølemad hver uge.
www.detdanskemadhus.dk

Godkendelsesmateriale

Social- og Sundhedsudvalget har truffet beslutning om Godkendelsesmateriale vedrørende frit leverandørvalg på ældreområdet.