I  forsamlingslokaler og forsamlingstelte til flere end 150 personer, som er omfattet af ”Driftsmæssige forskrifter for Forsamlingslokaler” eller ”Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder der ikke er omfattet af campingreglementet”, skal der altid udfærdiges en pladsfordelingsplan.

Pladsfordelingsplanen skal mindst indeholde følgende:

  • Inventaropstilling,
  • samtlige flugtveje helt til terræn i det fri, og
  • godkendelsespåtegning.
  •  

Endvidere vil det være hensigtsmæssigt, at placering af brandmateriel også fremgår af planen.

 

Vejledningens principper for pladsfordelingsplaner kan tillige anvendes i forbindelse med, virksomheder, hoteller, butikker, selskabshuse, salgsområder og midlertidig campingområder, hvor der også kan være behov for et lave:

  • Flugtvejsplaner
  • Etageplaner
  • Inventaropstillingsplaner
  • Belægningsplaner

Vejledningen findes her.

 

 

Kontakt

Redningsberedskabet
efter 01-01 2016
Beredskab Fyn
Tlf.: 6551 1800
 
Kontakt til Beredskab Fyn:
Læs på dette link!