En invasiv dyre- eller planteart er en art, der bevidst eller ubevidst er blevet indført til Danmark. Den er så aggressiv og konkurrencedygtige, at den fortrænger de naturlige danske planter eller dyr, og den invasive art har derved en negativ indvirkning på den oprindelige sammensætning af planter og/eller dyr – en negativ indvirkning på det vi kalder biodiversitet.

På trods af at invasive planter og dyr anses for at være en af de største trusler mod den biologiske mangfoldighed globalt set, har der hidtil kun været meget begrænset lovgivning, der giver hjemmel til at bekæmpe disse.

EU vedtog i 2014 en ny forordning, der har til formål at indføre et fuldstændigt forbud mod at indføre, sælge, dyrke, anvende, og udslippe de mest problematiske fremmede arter på EU-niveau. For invasive arter, der allerede findes i landet, vil der blive indført foranstaltninger til at holde dem under kontrol. Forslaget forventes at træde i kraft i løbet af 2016.

Hvis du vil vide mere om, hvilke arter, der er invasive i Danmark (Sortlisten), kan du læse mere på MSTs hjemmeside. Her finder du også love og regler på området og, hvad du selv kan gøre, hvis du støder på invasive dyr og planter, samt indberette, hvis du finder en invasiv art.

I Kerteminde Kommune har vi især fokus på kæmpebjørnekloen.