Billede

Rynket rose, her set ved Måle Strand

Rynket rose (Rosa rugosa) stammer oprindeligt fra det nordøstlige Asien (Kamchatka-halvøen) og er blevet indført til Danmark som prydplante i 1800-tallet, men den har medført alvorlige naturmæssige, landskabelige og rekreative forringelser i den danske natur, særligt langs kysterne, hvor den er vidt udbredt.

Rynket rose er ofte kendt under navne som Hybenrose, Vild rose, eller Klitrose. Sidstnævnte er dog en helt anden og naturligt hjemmehørende plante.

En enkelt af den op til 1,5 meter høje busk kan dække arealer på op til 100 m2. Rynket rose tåler salt, tørke, hård frost og stærk vind, og breder sig især på sandede jorder som strandsand, i klitter, på strandenge og strandoverdrev.

Rynket rose sætter så mange og tætte rodskud, så den kan udkonkurrere den naturlige vegetation ved at skygge mindre planter væk. Rosen kan i kystområder desuden danne barriere for adgangen til stranden.

Uden bekæmpelse kan planten spredes hurtigt, både ved frøspredning og rodudløbere. Planten er dog svær at bekæmpe, og det er nødvendigt at fjerne alle jordstængler enten ved opgravning og optrækning af rødder, afgræsning med især geder (da disse græsser hårdt nok til at holde planten nede) eller ved pensling af pesticider.

Der findes ingen lovgivning om rynket rose, selv om den er udpeget som invasiv art. Desuden kan den købes i planteskoler. Kerteminde Kommune og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning fraråder dog plantning af rynket rose, især i vildtremiser.