Billede

Byrådet har i maj måned 2016 vedtaget en ny sundhedspolitik.

VISION 2016-2019
Kerteminde Kommune - en sund kommune
Hvor sunde valg og fællesskaber er tilgængelige for alle

Sundhedspolitikken sætter fokus på sundhed og forebyggelse for dig, der bor i Kerteminde Kommune.
Sundhedspolitikken er et fælles udgangspunkt for borgere, kommunens medarbejdere, foreninger, uddannelses- og kulturinstitutioner, erhvervslivet, og kommunens mange ildsjæle.

Sundhedspolitikken skal bidrage til, at alle borgere får mulighed for at leve det liv, de ønsker.
Sundhedspolitikken sætter mål for kommunens sundhedsindsatser og samarbejdet i det nære sundhedsvæsen. Den betoner vores fælles ansvar for at styrke sundhed og livskvalitet hos os selv og de fællesskaber vi indgår i.
Sundhedspolitikken bidrager til Kerteminde Kommunes overordnede vision ved, at målrette indsatser til borgere med sundhedsudfordringer samt sikre rammer og strukturer, der gør de sunde valg lette og attraktive.
Sundhed skabes også på tværs af de kommunale fagområder. Derfor skal sundhedspolitikken ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker og strategier, der bidrager væsentligt til borgernes sundhed.