Lægekørsel er en kørselsordning til privat praktiserende læge eller speciallæge for borgere, som ikke kan benytte offentlige transportmidler, Kerteminde Kommunes Teletaxi eller har anden transportmulighed, p.g.a. handicap eller sygdom.

Ordningen dækker kørsel til og fra privat praktiserende læge eller nærmeste speciallæge efter henvisning.

Det er Myndighedsafdelingen, som visiterer til ordningen efter modtagelse af udfyldt og underskrevet ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet kan fås ved Borgerservice, Myndighedsafdelingen eller kan hentes via link nederst på siden.

Der er flere betingelser, som skal være opfyldt for at komme med i ordningen:

- Borger skal være folke- eller førtidspension

- Borger skal have en væsentlige nedsat gangfunktion og være afhængig af ganghjælpemiddel, som er bevilget af kommunen

- Borger kan ikke benytte offentlige transportmidler herunder Kerteminde Kommunes Teletaxi p.g.a. handicap eller anden sygdom

- Borger har ikke anden transportmulighed f.eks. bil eller abonnement ved Falck.

Der er en sagsbehandlingstid på op til 4 uger. Borger modtager en skriftlig afgørelse.

Kørselsordningen kan bevilges for en periode eller som en varig ordning. Chaufføren er behjælpelig med ind- og udstigning af bilen. Ved behov kan der visiteres til hjælp fra chaufføren til og fra entrédøren eller til transport i kørestol. Der kan i særlige tilfælde bevilges ledsager.

Kørselsordning til praktiserende læge eller speciallæge er gratis. Hvis du er pensionist og selv sørger for transporten, kan der søges om kørselsgodtgørelse ved Myndighedsafdelingen beregnet ud fra billigste transportform. Det gøres ved at fremsende dokumentation for lægebesøget og for kørselsudgiften til Borgerservice eller Myndighedsafdelingen.
 

Det er FynBus, som står for kørslen. Når borger er visiteret til kørselsordningen bestiller borger selv kørslen ved FynBus på tlf. 6311 2255 eller online ved at klikke her og tryk på ”Handicapkørsel”. Bestillingen skal så vidt muligt ske dagen før.

Er borger visiteret til lægekørsel og får brug for transport til vagtlæge, skal borger  bestille kørslen ved FynBus. Hvis det er udenfor FynBus´ åbningstid bestilles en taxa. Udgiften kan efterfølgende blive refunderet ved Myndighedsafdelingen ved at sende dokumentation i form af kvittering på taxaudgift samt bekræftelse på konsultationen fra vagtlægen til Borgerservice eller Myndighedsafdelingen..