Ansøgning om tilladelse til råden over vejareal på offentlige veje eller private fællesveje i forbindelse med opstilling af material.

Der skal indhentes tilladelse fra Kerteminde Kommune, inden der kan opstilles materiel på offentlige veje eller private fællesvej i byzone.

Ansøgning skal ske af materielejer senest 8 dage før anbringelsen.

Der gøres opmærksom på, at det er ejeren af genstandene, der skal søge om tilladelse til anbringelse og ikke en eventuel lejer. Ejeren har altid selv ansvaret for rigtig placering, afspærring/afmærkning og eventuelle skader frembragt af genstande anbragt på offentligt areal.

Har du spørgsmål vedrørende råden over vej kan du skrive til: trafikoganlaeg@kerteminde.dk