Nøjagtigheden i stormflodscenarierne

Til beregning af stormflodsscenarierne er anvendt DTM Danmark, som er en digital terrænmodel.

Nøjagtigheden i DTM Danmark er bedre end 10 cm på registrerede flader. Opmåling i form af laserscanning er udført i perioden april 2006-maj 2007 og evt. diger eller ændringer i terrænet, som er udført efter dette tidsrum, er ikke medtaget.
Koterne (vandstandsstigning) i skemaet refererer til DVR (Dansk Vertikal Reference).

 

Anvendelse af programmet

Programmet er et Webbaseret kortvisningsprogram - Kortinfo. Det er muligt at vælge en vandstandsstigning mellem 0 og 3 meter med 10 cm’s intervaller.

Når du har valgt en vandstandsstigning, vises et scenarie for hvilke områder, der forventes oversvømmet ved den valgte vandstandsstigning (blå farve), og hvilke områder der forventes at blive indirekte oversvømmet (gul farve). Scenariet præsenteres på et kort.

Du har som bruger mulighed for at vælge hvilket baggrundskort, du ønsker scenariet præsenteret på. Du har også mulighed for at forstørre kortet således, at du mere detaljeret kan se det område, der har din interesse.

 

Systemkrav

For at se kortet er det nødvendigt at du har Java version 1.4.1 eller nyere installeret på din PC.

Se stormflodsscenarierne her. 

Kontakt

Redningsberedskabet
efter 01-01 2016
Beredskab Fyn
Tlf.: 6551 1800
 
Kontakt til Beredskab Fyn:
Læs på dette link!