Grønt Råd blev oprettet i efteråret 2007.
Medlemmerne kommer fra de grønne organisationer i Kerteminde Kommune og mødes 2-4 gange om året.

Der er løbende dialog via mail og her på siden – hvor også referaterne fra møderne kan ses.

Klik her for at se referater! fra før juni 2019. 

Referater og dagsordener fra juni 2019 og frem vil ligge her på siden

Grønt Råd er forankret under Miljø- og Teknikudvalget.
Administrativ koordinator er Søren Bay, Kultur, Fritid og Faciliteter.

Grønt Råd har som sit formål bl. a.:

• At være forum for dialog og øget samarbejde mellem borgere, interesseorganisationer, erhvervsorganisationer, politikere og administrationen i Kerteminde Kommune.
• At rådgive byråd og forvaltning, i forhold som vedrører natur, miljø og rekreative interesser i Kerteminde Kommune.
• At styrke den brede dialog og samarbejdet inden for miljø- og naturområdet vedrørende natur, trafik, forsyning, affald, forurening, arealanvendelse m.v. imellem de mange aktører i det lokale samfund.