Grønt Råd blev oprettet i efteråret 2007.
Medlemmerne kommer fra de grønne organisationer i Kerteminde Kommune og mødes 2-4 gange om året.

Der er løbende dialog via mail og her på siden – hvor også referaterne fra møderne kan ses.

Klik her for at se referater!

Grønt Råd er forankret under Miljø- og Teknikudvalget.
Administrativ koordinator er Søren Bay, Natur, Miljø og Kultur.

Grønt Råd har som sit formål bl. a.:

• At være forum for dialog og øget samarbejde mellem borgere, interesseorganisationer, erhvervsorganisationer, politikere og administrationen i Kerteminde Kommune.
• At rådgive byråd og forvaltning, i forhold som vedrører natur, miljø og rekreative interesser i Kerteminde Kommune.
• At styrke den brede dialog og samarbejdet inden for miljø- og naturområdet vedrørende natur, trafik, forsyning, affald, forurening, arealanvendelse m.v. imellem de mange aktører i det lokale samfund.

Kommissorium

Medlemsliste