Skal I giftes?

I Kerteminde Kommune bestræber vi os på at gøre jeres vielse til en god og  personlig oplevelse!

Når I vil giftes, uanset om I ønsker en kirkelig eller borgerlig vielse, skal I søge om det. Det gør I ved at udfylde en "Ægteskabserklæring" fra den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i.

Kommunen udfærdiger, på baggrund af den udfyldte ”Ægteskabserklæring”, en ”Prøvelsesattest”, som kirken skal have. Prøvelsesattesten bliver sendt til jer.
"Prøvelsesattesten" må ikke være mere end 4 måneder gammel på vielsesdatoen.

Kommunen udfærdiger, på baggrund af den udfyldte ”Ægteskabserklæring”, alle vielsespapirer og kontakter jer for at træffe praktiske aftaler om dato, tidspunkt og sted for vielsen.

Kerteminde Kommune tilbyder vielse på hverdage  hele året, undtaget helligdage, lukkedage og i forbindelse med ferieafvikling i juli måned.
Kerteminde Kommune tilbyder vielser på hverdage inden for åbningstiden.
På lørdage foretages vielser i tidsrummet kl. 9-12.

Kerteminde Kommune tilbyder som hovedregel vielse i byrådssalen på Kerteminde Rådhus, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde.
Andre lokaler vil også kunne tilbydes.
 

Kerteminde tilbyder, efter nærmere aftale, vielse uden for Kerteminde Rådhus, fx i eget hjem, i naturen, på stranden, i en skov m.m.

Navneændringer foretages af kirkekontorerne.
Blanketten ”Navneændring på bryllupsdagen” findes på borger.dk

Den udfyldte blanket sendes elektronisk til det pågældende kirkekontor.

Kommunen udfærdiger, på baggrund af den udfyldte ”Ægteskabserklæring”, en ”Ægteskabsattest” for personer registreret i CPR-registret. 
”Ægteskabsattesten” bliver sendt hjem til dig.
”Ægteskabsattesten” skal bruges af den udenlandske vielsesmyndighed.

Der foretages ikke ekspedition af vielser i juli måned!

Kontakt

Jane Blæsbjerg
jrb@kerteminde.dk
Tlf. 65 15 15 06