Færdselssikkerhedsrådet består af en repræsentant fra Politiet, Vejdirektoratet, Skoler og Institutioner, Ældrerådet, Kerteminde Erhvervsråd, Handicaprådet, Landsbyrådet samt en repræsentant fra Kerteminde Kommune, Trafik og Anlæg.

Færdselssikkerhedsrådets opgave er, at bidrage med løsninger til at få en forbedret færdselssikkerhed i kommunen.

Rådet har blandt andet udarbejdet en pjece, der beskriver, hvordan du skal forholde dig i trafikken, hvis du kører el-kørestol/scooter.

Rådet er et rådgivende udvalg med reference til Kerteminde Kommunes Miljø- og Teknikudvalg.

 

Klavs Norup Lauridsen, Langeskov Skole, kks@kerteminde.dk

Trine Brandt Jensen, Handicaprådet, h2move@gmail.com

Elsebeth Storm Hansen, SFO Langeskov, eha@kerteminde.dk

Kaj Nielsen, Erhvervsforeningen, kaj.nielsen@post.tele.dk

Jørgen Kuhlmann, j-kuhlmann@privat.dk

Jesper Pedersen, Fyns politi, JPE010@politi.dk

Mogens Bruun, Fyns politi ,  MPB002@politi.dk

Berit Jensen, Børnehaven Columbus, bje@kerteminde.dk

Steen Hjorth, Landsbyråd    hjorthsteen@gmail.com

Orla Eggebrecht, Seniorrådet Kerteminde.   orla.eggebrecht@gmail.com

Navn
Færdselssikkerhedsrådet i Kerteminde.

Virkeområde
Færdselssikkerhedsrådet i Kerteminde kan behandle sager eller forhold af færdselssikkerhedsmæssig karakter i Kerteminde Kommune.

Formål
• at bidrage ved målretningen af det lokale arbejde for forbedret færdselssikkerhed
• at nedbringe antallet af trafikulykker, svarende til de til enhver tid gældende mål, som fastsættes i henholdsvis kommuneplan og trafiksikkerhedsplan

Færdselssikkerhedsrådets opgaver

•at opstille årligt program for færdselssikkerhedsrådets aktiviteter m.v. Programmet godkendes i Miljø- og teknikudvalget
• at deltage som del af følgegruppe under udarbejdelse og revision af trafiksikkerhedsplan
• at foretage løbende analysearbejde af ulykkesudviklingen blandt andet ved hjælp af uheldsstatistikker, undersøgelses- og forskningsresultater
• at medvirke i planlægning og gennemførelse lokale færdselssikkerhedstiltag
• at informere og motivere lokale interesseorganisationer
• at interessegrupper involveres aktivt i færdselssikkerhedsarbejdet
• at sikre udveksling af tilgængelig baggrundsinformation og data mellem alle aktører i færdselssikkerhedsarbejdet
• at foretage holdnings og adfærdsbearbejdelse blandt andet ved at sikre deltagelse i landsdækkende fælleskampagner og regionale kampagner
• at gennemføre lokale færdselssikkerhedskampagner - efter behov
• at modtage og bearbejde forslag udefra om forbedring af færdselssikkerheden
• at fremsætte forslag til foranstaltninger af teknisk, administrativ eller pædagogisk art til bedring af færdselssikkerheden
• at medvirke ved den årlige sortpletudpegning med uheldsanalyser og forslag til fysiske forbedringer
• at medvirke aktivt til, at arbejdsopgaverne realiseres – herunder så vidt muligt at deltage aktivt i de forberedende opgaver inden møderne

Organisation
Færdselssikkerhedsrådet er et rådgivende udvalg med reference til Kerteminde Kommunes Miljø- og teknikudvalg.

Færdselssikkerhedsrådet består af:
2  fra Fyns Politi (Trafikafdelingen samt lokalt)
3  fra Skoler (9) og Institutioner (18)
3  fra Interesseorganisationer, eksempelvis
- Lokalråd
- Erhvervsråd
- Ældrerådet
- Handicaprådet
- Dansk Cyklist Forbund m.v.
1  fra Vejcenter Syddanmark
2  fra forvaltningen (fungerer som sekretariat)
- Øvrige berørte myndigheder og interesseorganisationer kan deltage ad hoc i udvalget efter behov.

Møder
To årlige møder eller hyppigere efter behov. Møderne afholdes på Rådhuset i Kerteminde - med mindre andet aftales.