Skip til hoved indholdet

Dalsgårdsvej, Rynkeby

Billige byggegrunde i hyggeligt og trygt boligområde

Området Dalsgårdsvej ligger i et lukket område op til et eksisterende område med boliger og ud til åbne marker. Et trygt og rart område med stisystem til købmand, bus, friskole, kirke m.m. Ca. 15 km til Odense og 8 km til Kerteminde.

Rynkeby er med sine ca. 600 beboere en af de største udviklingsbyer i Kerteminde Kommune. Rynkeby har et potentiale til at udvikles som lokalcenter for de omkringliggende landsbyer. Der er foruden friskole og en privat børnehave en dagligvarebutik mm.

Erhvervsmæssigt er der i selve Rynkeby et mindre antal private håndværks- og servicevirksomheder langs bygaden. Herunder købmand, automakaniker, frisør, smedje, blomsterhandel, planteskole, gartneri, dyrlæge samt div. gårdsalg bl.a . økologisk kød og frugt/grønt.

I byens forsamlingshus afholdes flere sociale arrangementer. Fællesspisning, fastelavns- og sommerfest mm. 

Udstykningen omfatter 22 parcelhusgrunde, og bebyggelsen skal bestå af blandet åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Bebyggelsens midtpunkt er et fælles friareal, som har til formål at danne ramme om leg og samvær for områdets beboere.

Lokalplanen for området - Lokalplan 3.1 Nyt boligområde i Rynkeby - er ikke længere gældende, da Byrådet på møde den 22/6-2022 har besluttet af aflyse den. Til gengæld tinglyses der en servitut på grundene, hvis primære formål er at opretholde de grønne arealer og grundejerforeningen.