Ansøgning om tilladelse til opgravning i vejareal eller rabat på offentlige veje eller private fællesveje i byzone.

Der skal indhentes tilladelse fra Kerteminde Kommune til opgravning i vejareal eller rabat på offentlige veje eller private fællesveje i byzone og sommerhusområder.

Ansøgning skal ske af ledningsejer senest 8 dage før arbejdet påbegyndes og færdigmeldes senest 2 dage efter arbejdets afslutning. Ved akut opgravning/efteranmeldelse henvises til Bekendtgørelse om gravearbejder i offentlige vejarealer og private fællesvej i byer og bymæssige områder

Har du spørgsmål vedrørende gravetilladelser kan du skrive til: trafikoganlaeg@kerteminde.dk