Ansøgning om tilladelse til opgravning i vejareal eller rabat på offentlige veje eller private fællesveje i byzone.

Der skal indhentes tilladelse fra Kerteminde Kommune til opgravning i vejareal eller rabat på offentlige veje eller private fællesveje i byzone.

Ansøgning skal ske af ledningsejer senest 8 dage før arbejdet påbegyndes og færdigmeldes senest 2 dage efter arbejdets afslutning.

Har du spørgsmål vedrørende gravetilladelser kan du skrive til: trafikoganlaeg@kerteminde.dk

Ansøgning

Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje

Kort: Kommende og igangværende gravearbejde