Ansøgning om tilladelse til opgravning i  offentlige vejarealer, private fællesveje i byzone og sommerhusområder.

Der skal indhentes tilladelse fra Kerteminde Kommune til opgravning i offentlige vejarealer, private fællesveje i byzone og sommerhusområder.

Ansøgning skal ske af ledningsejer senest 8 dage før arbejdet påbegyndes og færdigmeldes senest 2 dage efter arbejdets afslutning. Ved akut opgravning/efteranmeldelse henvises til Bekendtgørelse om gravearbejder i offentlige vejarealer og private fællesvej i byer og bymæssige områder. Kerteminde Kommune accepterer efteranmeldelse i henhold til ovenstående bekendtgørelse på alle offentlige veje med 50 km/t. Vejstatus samt byskilte/50 km/t fremgår af nedenstående kort.

Har du spørgsmål vedrørende gravetilladelser kan du skrive til: trafikoganlaeg@kerteminde.dk