Her finder du lokalplanerne for Kerteminde Kommune. Vi har valgt at dele dem op i 4 områder på de følgende sider:


Hvilke projekter er mulige inden for gældende lokalplan?

 

Find en lokalplan via kort

Kender du ikke lokalplanens nummer, kan du finde den via Kommunens kortside, hvor du kan søge på en adresse eller et matrikelnummer og se hvilken plan, der gælder for et område eller en ejendom.

Lokalplanforslag i høring

Forslag til tillæg 1 til lokalplan 263 – Boligområde i Birkende

Forslag til lokalplan 291 Grønnegårds Allé

Forslag til lokalplan nr. 288 og kommuneplantillæg nr. 33, Kursus- og hotelfaciliteter ved Skovanlægget

 

Lokalplanforslag i behandling

Forslag til lokalplan 290 Munkebo Bakke

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 42 og 226 - Autocamperplads på Kerteminde Havn

Forslag til Lokalplan 262 Great Northern Golf samt Kommuneplantillæg nr. 11

Forslag til Lokalplan 275, Labyrintpark i Kerteminde

Endeligt vedtagne lokalplaner (nye)

Lokalplan 283 - Udvidelse af Tornøes Hotel, Kerteminde

Lokalplan 285 Sortekilde - et bolig- og rekreativt kulturområde i Kerteminde

Lokalplan 281 Great Northern Spa/wellness og hotelfaciliteter

Lokalplan 278 Marslev Skole og Børnehus

Lokalplan 251 Udvidelse af eksisterende genbrugsstation og støjbufferzone på Tippen på Hindsholmvej i Kerteminde

Tillæg nr. 1 til bevarende lokalplan nr. 80 Langegade 11, Kerteminde

 

Klagevejledning