Her finder du lokalplanerne for Kerteminde Kommune. Vi har valgt at dele dem op i 4 områder på de følgende sider:


Hvilke projekter er mulige inden for gældende lokalplan?

 

Find en lokalplan via kort

Kender du ikke lokalplanens nummer, kan du finde den via Kommunens kortside, hvor du kan søge på en adresse eller et matrikelnummer og se hvilken plan, der gælder for et område eller en ejendom.

Lokalplanforslag i høring

Forslag til lokalplan 286 - Rønningevej, boliger (offentliggøres den 26. december 2017)

Forslag til lokalplan 298 - Sybergland, rekreativt naturområde ved Kerteminde (offentliggøres den 15. december 2017)

Lokalplanforslag i behandling

Forslag til tillæg 1 til lokalplan 240 - Sybergland, rekreativt naturområde ved Kerteminde

Forslag til Lokalplan 262 Great Northern Golf samt Kommuneplantillæg nr. 11

Forslag til Lokalplan 275, Labyrintpark i Kerteminde

Endeligt vedtagne lokalplaner (nye)

Delvis ophævelse af lokalplan 206 - Langeskov Nord (offentliggøres den 10. januar 2018)

Lokalplan 291 Grønnegårds Allé

Tillæg 1 til lokalplan 263 – Boligområde i Birkende

Lokalplan nr. 288 og kommuneplantillæg nr. 33, Kursus- og hotelfaciliteter ved Skovanlægget

Tillæg nr. 1 til lokalplan 42 og 226 - Autocamperplads på Kerteminde Havn

Lokalplan 290 Munkebo Bakke

Lokalplan 283 - Udvidelse af Tornøes Hotel, Kerteminde

Lokalplan 285 Sortekilde - et bolig- og rekreativt kulturområde i Kerteminde

Lokalplan 281 Great Northern Spa/wellness og hotelfaciliteter

Lokalplan 278 Marslev Skole og Børnehus

Lokalplan 251 Udvidelse af eksisterende genbrugsstation og støjbufferzone på Tippen på Hindsholmvej i Kerteminde

Tillæg nr. 1 til bevarende lokalplan nr. 80 Langegade 11, Kerteminde

 

Klagevejledning