Der findes en lang række tilbud til ældre i Kerteminde Kommune.

Kerteminde Kommune tilbyder en række forebyggelsestilbud til voksne med kronisk sygdom, f.eks. hjertekarsygdom, KOL og Diabetes type 1, 1½ og 2 samt ved ryglidelse, kræft og senhjerneskade. 

De forebyggende medarbejdere tilbyder hjemmebesøg til borgere, der er fyldt 75 år og ikke har hjemmehjælp til både rengøring og personlig pleje samt besøg til efterladte og til sårbare borgere. 

Der tilbydes vedligeholdende træning til borgere, der har behov for støtte til at vedligeholde deres fysik og/eller mentale tilstand.

www.aktivtaeldreliv.dk kan du finde aktivitetstilbud i dit lokalområde. Du kan ved hjælp af hjemmesidens søgefunktion finde nye bekendtskaber og foreninger, som tilbyder aktiviteter inden for dit interessefelt.

Frivilligcenter Kerteminde arrangerer en række aktiviteter og på hjemmesiden er det også muligt at finde lokale foreninger via Foreningsvejviseren.