Lugt, støj eller røg fra såvel private som industri kan virke generende. Såfremt der er tale om en væsentlig gene, har Kerteminde Kommune mulighed for at gribe ind via miljølovgivningen.

En henvendelse til kommunen over gener fra lugt, støj og røg skal som udgangspunkt indgives skriftligt.

Herunder kan du se, hvor man henvender sig ved forskellige typer af gener:

Hvis du er generet af støj fra naboen, så prøv først selv at kontakte naboen med en appel om dæmpning.
Hvis det ikke hjælper, og genen er væsentlig, kan du henvende dig følgende steder:

  • Hvis naboen larmer mere end almindeligt acceptabelt – eksempelvis med høj musik eller støjende maskiner – og en appel om at dæmpe sig ikke hjælper, kan du henvende sig til politiet.
  • Ved udendørs arrangementer – byfester, festivaler, koncerter og lignende – skal politiet som regel give tilladelse. Klager over for meget støj ved selve arrangementet skal derfor også rettes til politiet.
  • Hvis støjen kommer fra en beboer i en boligforening, skal klagen rettes til boligforeningens bestyrelse.
  • Klager over vedvarende larm fra virksomheder og kommunale institutioner skal rettes til kommunen.
  • Det er tilladt at have et begrænset antal husdyr, selvom du bor i byen. Dyrene må dog ikke larme urimeligt meget. Klager over naboens husdyr skal rettes til kommunen.
  • Klager over generende støj fra vej, lufthavne, havne og andre trafikanlæg skal rettes mod den myndighed, som har ansvaret for det pågældende trafikanlæg.

Der kan findes flere informationer om støj generelt på Miljøstyrelsens hjemmeside og mere generelt om støj fra virksomheder her.

De motordrevne havemaskiner kan være meget generende for naboen.
Der er ingen regler, der direkte regulerer den almindelige brug af haveredskaber.
Der kan vedtages regler i en grundejerforening, f.eks. om at der ikke må anvendes motordrevne haveredskaber indenfor bestemte perioder.

Planstyrelsen, nu Naturstyrelsen, har i 1992 udgivet en vejledende pjece om nabostøj i hus og have.

Hvis du er generet af røg fra naboens brændeovn, er det en god ide, at kontakte naboen og gøre opmærksom på røggenerne.

Såfremt der fortsat er problemer, kan du kontakte Miljø- og Kulturforvaltningen.
Se også informationerne på hjemmesiden om fyring.

Hvis du er generet af støj fra en virksomhed, forretning eller lignende så prøv først selv at kontakte virksomheden og gør opmærksom på problemet.

Hvis der fortsat er væsentlige støjgener, kan du henvende dig til Miljø- og Kulturforvaltningen, Kerteminde Kommune.

Såfremt der er tale om støj fra udendørs arrangementer så som koncerter eller fyrværkeri, kan der rettes henvendelse til Politiet.

Hvis du er generet af lugt fra en virksomhed, forretning eller lignende så prøv først selv at kontakte virksomheden og gør opmærksom på problemet.
Hvis der fortsat er væsentlige lugtgener, kan du henvende dig til Miljø- og Kulturforvaltningen, Kerteminde Kommune.