Billede dec 2016

Sybergland er et 72 ha rekreativt område, der grænser op til Kertemindes nordvestlige hjørne. Naturområdet er under udvikling og har et stort potentiale for på sigt at udvikle sig til et spændende og artsrig naturområde der også rummer en spændende kulturhistorie.

Billede

Nyheder om Sybergland

2017 er året hvor vi forventer en masse spændende ting kommer til at ske i Sybergland.
Vi ser frem til at endnu flere mennesker kan bruge område og opleve den fantastiske kulturhistorie og natur området byder på.

Vores projekt har fået 2.2 mio. kr. i fondsmidler fra LAG MANK/Friluftsrådet/Aage V. Jensens Naturfond og sammen med de penge kommunen har afsat er vi nu klar til at komme i gang med stier, broer, toilet, læringsfaciliteter, shelters, formidlingsskilte, fugleskjul og meget mere. Elementer som mange af jer har været med til at finde på, præge, kvalificere og finde penge til. Mange tak for det.
Nu håber jeg I vil hjælpe os med at gå de ”sidste” skridt før vi er i mål med selve anlægget. 

Vi regner med at kunne påbegynde anlægget derude i slutningen af foråret 2017 og have det meste klar i slutningen af året.

Du at læse mere om LANDSKABSPLANEN, der danner fundament for det kommende projekt, samt Erhverv- og Vækstudvalgets beslutning november 2015 med oversigtskortet i bilaget 

Billede

Sybergland efteråret 2015

2015

I den nordlige og vestlige del af Sybergland har der i et års tid gået køer af racen skotsk højlandskvæg, der afgræsser og vedligeholder arealerne. Det er god naturpleje.

Tre paddehuller i Syberglands nordvestlige hjørne stod færdige i foråret 2015. Vandhullerne er en del af et større projekt med et netværk af paddehuller på Hindsholm. Knap var skovlen oppe af jorden inden tudserne var ankommet, for i midten af maj blev der i de nye paddehuller registreret fire strandtudse-hanner, der er fredede bilag IV-arter. Vi ønsker de nye tilflyttere hjertelig velkommen! Vil du på udflugt til paddehuller og tudser kan du gå ind i indhegningen til kørerne. De er offentligt tilgængelige for fodgængere, dog uden selskab af hund. Køerne er fredelige, men gå ikke mellem ko og kalv.

Endnu en glædelig nyhed fra efteråret 2015 er at vi har fået penge af Aage V. Jensens Naturfond til at lave fugleskjul i Sybergland. Det arbejde glæder vi os til at komme i gang med og få fundet en god udformning og rammer for formidling.

I efteråret 2015 arbejdede vi på en landskabsplan for Sybergland, som samler mange af de ønsker og ideer vi har fået til Sybergland fra kommunens borgere, institutioner og foreninger. Opgaven blev grebet af fire dygtige landskabsarkitektstuderende, som i samarbejde med Kerteminde Kommune og med finansiering fra KL udarbejdede Syberglands landskabsplan, som blev endelig vedtaget på Erhverv- og Vækstudvalgets møde i december 2015. Landskabsplanen kan ses her.

Landskabsplanen viser projektets retning. Året 2016 bruger vi i styregruppen på at finde finansiering til de forskellige delelementer i landskabsplanen og i 2017 er vi klar til at anlægge omkring den rekreative sø.

Billede

Sybergland januar 2016

Kort over området

Kontakt Naturteamet

Lokalplan 240 - rekreativt naturområde ved Kerteminde