Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier vedr. særlige sygdomme og diagnoser.

Målsætningen er, at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelsen af funktioner hos voksne og børn med et varigt fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af fremadskridende (progressiv) sygdom.

I Kerteminde Kommune varetages den vederlagsfri fysioterapi af privatpraktiserende fysioterapeuter efter henvisning fra egen læge.