Entomologisk selskab for Fyn har i 2018 og 2019 registreret insekter ved lyslokning i Urup Dam. Det er der kommet denne imponerende liste ud af med mere end 300 arter.

 

Kerteminde Kommune har siden 2007 gennemført overvågning af padderne i kommunen. I 2007 blev afrapporteringen opdelt i de forskellige arter, men i 2008 samlet i en rapport.

Sammenfattende for 2008, må man konkludere at året var et dårligt yngleår for padderne, hvilket især skyldtes det meget tørre forår, der udtørrede mange vandhuller inden padderne kunne udvikle sig. Dog gør en generel mangel på egnede vandhuller også at bestandene har dårlige vilkår for at vokse og brede sig.

I 2008 udførte kommunen desuden overvågning af de ynglende kystfugle.

Overordnet set har 2008 været et fornuftigt yngleår for kystfuglene, men der er flere lokaliteter, der har større problemer. Blandt andet kan græsning med får være godt for planterne, men det skader visse steder fuglenes reder og begrænser dermed ynglesuccesen.