Byrådet vedtog den 28. november 2013 Kerteminde Kommuneplan 2013 - 2025, som var i 10 ugers høring fra onsdag den 3. juli 2013 til den 11. september 2013.

Kommuneplanen er Byrådets plan for udviklingen i byerne og på landet, og kommuneplanen indeholder rammer og retningslinjer for administration og udvikling i kommunen.

Kommuneplanen revideres i hver byrådsperiode.

Se kort med kommuneplanrammer her

Se kommuneplanen her (link til .pdf-udgave)

Se kommuneplantillæg her

Se forhøringer her