Billede

Godkendte aftenskoler kan hvert år søge om tilskud til undervisning/aktiviteter, lokaleudgifter vedr. egne/lejede lokaler, eller søge om tilskud via Folkeoplysningsudvalgets puljer til bestemte formål.Læs om mere om puljerne herunder.

Tilskudsregler, regler for lokaleudlån, retningslinjer for puljer mm. finder du nederst på siden – i de blå ”bjælker”.

Hvem kan søge:
Godkendte folkeoplysende foreninger og aftenskoler


Hvad kan der søges til:
- udviklingsinitiativer tilknyttet foreningen/aftenskolen
- tilbud som tiltrækker og fastholder børn, unge og nye grupper
- etablering og opstart af nye foreninger
- etablering af nye samarbejder på tværs af fx foreninger og skoler, institutioner mv.
- initiativer til rekruttering/fastholdelse af frivillige, trænere mv.
- netværksdannelse for ledere, trænere eller på tværs af aktiviteter/områder
- foredrag, konferencer og workshops


Kriterier for at søge midler fra puljen:
- at ansøgningens formål er relevant og tager udgangspunkt i foreninger/aftenskoler og folkeoplysende
aktiviteter
- at ansøgningen understøtter mål og fokusområder i Folkeoplysningspolitikken og Kultur-, Fritids og Idrætspolitikken
- Der vil blive set positivt på, at projektet medfinansieres af foreningens egne midler, fonds- eller sponsormidler


Hvordan og hvornår søges der:
Der ansøges via skema inden projektet påbegyndes.
Der kan søges løbende dog indtil 1. oktober. Tildeling af midler fra puljen sker efter først-til-mølle
princippet. Der bevilges tilskud fra puljen så længe der er midler.
Ansøgningsskema indsendes på mail til kulturogfritid@kerteminde.dk
Tilskud udbetales til foreningens nem-konto via cvr nummer


Regnskab:
Senest 3 måneder efter aktivitetens/projektets afslutning, skal der aflægges regnskab for de midler, der
er anvendt. Ikke forbrugt tilskud skal tilbagebetales. Regnskab indsendes på mail til
kulturogfritid@kerteminde.dk


Der ydes ikke støtte til:
- tilbud der har et kommercielt sigte
- tilbud, der hører under en anden lovgivning
- enkeltpersoner
- bespisning/forplejning
- anskaffelse af it-udstyr til bestyrelser
- møder (delegeretmøder, forbundsmøde, interne møder og lignende)