Billede

Brug de blå "bjælker" nederst til at besøge aftenskolernes hjemmesider

Aftenskoler

Godkendte aftenskoler kan hvert år søge om tilskud til undervisning/aktiviteter, lokaleudgifter vedr. egne/lejede lokaler, eller søge om tilskud via Folkeoplysningsudvalgets puljer til bestemte formål.Læs om mere om puljerne herunder.

Tilskudsregler, regler for lokaleudlån, retningslinjer for puljer mm. finder du nederst på siden – i den blå ”bjælke” – under ”Vedtægt for folkeoplysning”.

 

 

Puljen kan søges af:

- foreninger

- aftenskoler

- institutioner

 

Der ydes tilskud til:

- nye initiativer

- udviklingsarbejder

- tilbud, som tiltrækker børn, unge og nye grupper

- tiltag, beregnet til fastholdelse af børn og unge i foreningslivet

- tværgående tilbud

- etablering af nye foreninger

 

Der ydes ikke tilskud til:

- tilbud, der har et kommercielt sigte

- tilbud, der hører under en anden lovgivning

- enkeltpersoner

- bespisning/forplejning

- anskaffelse af it-udstyr til bestyrelser

 

Ansøgningsfrister:

Ansøgninger vedlagt budget behandles løbende af Folkeoplysningsudvalget.

Ansøgning indsendes på mail kulturogfritid@kerteminde.dk senest 14 dage før udvalgsmøderne.

 

Regnskab:

Senest 3 måneder efter aktivitetens/projektets afslutning, skal der aflægges regnskab for de midler,

der er anvendt til aktiviteten/projektet. Ikke forbrugt tilskud skal tilbagebetales.

Regnskab indsendes på mail kulturogfritid@kerteminde.dk

 

Se ansøgningsskema under foreninger