Billede

Her finder du retningslinjer der omhandler puljer, lokaletilskud m.m.

Godkendte aftenskoler kan hvert år søge Folkeoplysningsudvalgets puljer til bestemte formål.

Læs om mere om puljerne herunder.
Retningslinjer og ansøgningsskemaer til puljerne m.m. finder du nederst på siden – i de blå ”bjælker”.

Ny forening eller brug for foreningsvejledning?
Ønsker I at starte en ny forening(aftenskole) op, så læs mere i den blå boks herunder.
Kontakt Frivilligcenter Kerteminde Kommune på tlf. 4044 6859 for gratis rådgivning.

 

Hvem kan søge:
Godkendte folkeoplysende foreninger og aftenskoler


Hvad kan der søges til:
- udviklingsinitiativer tilknyttet foreningen/aftenskolen
- tilbud som tiltrækker og fastholder børn, unge og nye grupper
- etablering og opstart af nye foreninger
- etablering af nye samarbejder på tværs af fx foreninger og skoler, institutioner mv.
- initiativer til rekruttering/fastholdelse af frivillige, trænere mv.
- netværksdannelse for ledere, trænere eller på tværs af aktiviteter/områder
- foredrag, konferencer og workshops


Kriterier for at søge midler fra puljen:
- at ansøgningens formål er relevant og tager udgangspunkt i foreninger/aftenskoler og folkeoplysende
aktiviteter
- at ansøgningen understøtter mål og fokusområder i Folkeoplysningspolitikken og Kultur-, Fritids og Idrætspolitikken
- Der vil blive set positivt på, at projektet medfinansieres af foreningens egne midler, fonds- eller sponsormidler


Hvordan og hvornår søges der:
Der ansøges via skema inden projektet påbegyndes.
Der kan søges løbende dog indtil 1. oktober. Tildeling af midler fra puljen sker efter først-til-mølle
princippet. Der bevilges tilskud fra puljen så længe der er midler.
Ansøgningsskema indsendes på mail til kulturogfritid@kerteminde.dk
Tilskud udbetales til foreningens nem-konto via cvr nummer


Regnskab:
Senest 3 måneder efter aktivitetens/projektets afslutning, skal der aflægges regnskab for de midler, der
er anvendt. Ikke forbrugt tilskud skal tilbagebetales. Regnskab indsendes på mail til
kulturogfritid@kerteminde.dk


Der ydes ikke støtte til:
- tilbud der har et kommercielt sigte
- tilbud, der hører under en anden lovgivning
- enkeltpersoner
- bespisning/forplejning
- anskaffelse af it-udstyr til bestyrelser
- møder (delegeretmøder, forbundsmøde, interne møder og lignende)