Beboerklagenævnet for Kerteminde Kommune kan træffe afgørelse ved uenighed mellem lejeren og boligorganisationen, når lejemålet er i den almennyttige sektor.

Der opkræves et gebyr for optagelse af sager i beboerklagenævnet. Beløbet reguleres årligt, jf. Almenlejelovens § 102.

Beløbet pr. 1. januar 2020 er 147 kr. pr. sag. Gebyret kan ikke indbetales kontant til Kommunen, men kan overføres til Nordea, reg. nr. 2206 kontonr. 3496761358.

Indbringelser af en sag for beboerklagenævnet skal ske skriftligt. Sagsbehandlingen er også skriftligt, men nævnet vil besigtige ejendommen, hvis nødvendigt.

Beboerklagenævnet består af en formand og to andre medlemmer. Formanden udpeges af Statsforvaltningen og skal være jurist. De to andre medlemmer vælges af Byrådet efter indstilling fra de almene boligorganisationer, der har afdelinger i Kommunen og ejerforeninger i Kerteminde Kommune.

 

 

Formand for beboerklagenævnet: Ingrid Therkelsen 

Lejerrepræsentant: Hans Rasmussen, Præstegade 23, 5300 Kerteminde

Suppleant: Poul Dahl, Lotusvej 2, st.tv., 5250 Odense SV.

Boligforeningsrepræsentant: Karina Lauridsen, Boligkontoret Danmark, Sivaldvænget 27 B, 5260 Odense S.

Suppleant: Helle Jakobsen, Arbejdernes Boligforening Odense, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C 

Politik og Strategi
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Tlf. 65 15 15 07
E-mail: jsg@kerteminde.dk