Der er meget lille sandsynlighed for at en person smittet med ebola kommer til Danmark, men det kan ikke udelukkes at f.eks. en smittet nødhjælpsarbejder fra indsatsen i de ebola-berørte lande vil komme hertil. Der er ikke risiko for ebolaudbrud i Danmark, da vi har isolations- og karantænefaciliteter der kan forhindre en epidemi.

Læs videre her

Endvidere henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Kontakt

Redningsberedskabet
efter 01-01 2016
Beredskab Fyn
Tlf.: 6551 1800
Se mere her


Kontakt til Beredskab Fyn:
Læs på dette link!