Europa-Parlamentsvalg afholdes 26. maj 2019.

Du kan afgive brevstemme ved personligt fremmøde i Borgerservice på Kerteminde Rådhus i perioden fra mandag den 15. april 2019 til og med torsdag den 23. maj 2019 kl. 18.00.

Borgerservice på Kerteminde Rådhus har endvidere åbent for brevstemmeafgivning lørdag den 18. maj 2019 kl. 10.00-12.00.

Borgerservice har iøvrigt åbent mandag-tirsdag kl. 9.30-14.00, torsdag kl. 9.30-18.00 samt fredag kl. 9.30-13.00.

Du skal ikke bestille tid i Borgerservice for at afgive brevstemme. Du skal registrere dig ved standeren, når du møder op i Borgerservice.

Du kan læse mere om EU-valg på Økonomi- og Indenrigsministeriet hjemmeside

BEMÆRK AFSTEMNINGSSTED MESINGE ER FLYTTET TIL HINDSHOLMSKOLEN, DALBY BYGADE 5

Du har valgret (stemmeret) til Europa-Parlamentsvalg, hvis du:

 • har valgret til folketingsvalg (dvs. at du er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark), eller

 • er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i en af de øvrige EU-medlemsstater, eller

 • er statsborger i en af de andre EU-medlemsstater, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark.

Pr. 1.7.2016 har personer, der er sat under værgemål og har fået frataget deres retlige handleevne (tidligere "umyndiggjort") fået ret til at stemme ved Europa-Parlamentsvalg.

Du må kun afgive din stemme til Europa-Parlamentsvalg i én medlemsstat. Hvis du ikke er dansk statsborger og bor i Danmark, og du vil stemme i valget i Danmark, må du derfor ikke samtidig stemme til valget i dit hjemland (eller nogen anden medlemsstat).

Er du dansk statsborger og bor du i et andet EU-land, kan du godt stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark.

For at stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark skal du søge om at komme på valglisten. Ansøgningen skal indgives til folkeregisteret i Københavns Kommune.

Du kan tidligst ansøge om at stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark 6 måneder før valget.

Du kan læse mere om valgret for danskere bosat i et andet EU-land på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside.

EU-bosatte danskeres valgret til Europarlamentsvalg

Hvis du er statsborger i et andet EU-land (EU-borger) med fast bopæl i Danmark, har du valgret til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, hvis du på valgdagen er fyldt 18 år og ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6 (tidligere ”umyndiggjort”). Du har også ret til at stille op til valget i Danmark.

For at kunne stemme til valget skal du først optages på valglisten. Det skal du søge om i den kommune, hvor du bor.

Ansøgning om optagelse på valglisten

Hvis du var optaget på valglisten i Danmark ved det seneste valg til Europa-Parlamentet i Danmark, er du automatisk optaget på valglisten til de efterfølgende Europa-Parlamentsvalg (medmindre du har anmodet om at blive slettet fra valglisten), og du behøver derfor ikke foretage dig noget, hvis du stadig gerne vil stemme i Danmark.

Du kan anmode om at blive slettet af valglisten i Danmark, hvis du hellere vil stemme til valget i dit hjemland.

Du kan anmode om at blive slettet fra valglisten på borger.dk

Vær opmærksom på, at hvis du er optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, kan du ikke samtidig stemme til valget i dit hjemland.

Du kan læse mere om Europa-Parlamentsvalg på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside.

Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside

Ministry for economic affairs and til interior 

Du kan afgive brevstemme ved personligt fremmøde i Borgerservice på Kerteminde Rådhus i perioden fra mandag den 15. april 2019 til og med torsdag den 23. maj 2019 kl. 18.00.

Borgerservice har åbent mandag-tirsdag kl. 9.30-14.00, torsdag kl. 9.30-18.00 samt fredag kl. 9.30-13.00.

Borgerservice på Kerteminde Rådhus har endvidere åbent for brevstemmeafgivning lørdagene den 11. maj og 18. maj 2019 kl. 10.00-12.00.

Du skal ikke bestille tid for at brevstemme på Borgerservice, Kerteminde Rådhus.Der er mulighed for at brevstemme på ethvert borgerservicecenter her i landet fra og med mandag den 15. april 2019 til og med torsdag den 23. maj 2019.

Det vil være mulighed for at benytte hjælpemidler når du brevstemmer – Lup med lys, filtpen og hæve/sænke bord.

Du skal medbringe legitimation i form af sundhedskort, pas eller kørekort. Har du ingen af delene, bliver der stillet kontrolspørgsmål for at sikre din identitet.

Du behøver ikke at vente på at få dit valgkort for at kunne brevstemme.
 

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet på valgdagen, kan afgive stemme i hjemmet. Dette gælder også beboere på plejehjem, i beskyttede boliger og ældreboliger.

Formular til anmodning herom kan rekvireres i Borgerservice, på Kerteminde Rådhus, tlf. 65 15 15 15 eller på Kerteminde Kommunes hjemmeside www.kerteminde.dk. Formularen kan afleveres i Borgerservice fra søndag den 28. april 2019 og skal være Borgerservice i hænde i underskrevet stand senest tirsdag den 14. maj 2019 kl. 18.00, hvorefter 2 stemmemodtagere vil komme til vælgerens hjem med det nødvendige stemmemateriale.

Opmærksomheden henledes på, at vælgere, der er i stand til at møde frem på valgstedet, men som på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan indfinde sig i selve valglokalet, har adgang til at afgive stemme uden for valglokalet. Sådanne vælgere vil derfor ikke i almindelighed være berettiget til afgive stemme i hjemmet.

 1. Mesinge (Hindsholmskolen, Dalby Bygade 5, Dalby)
 2. Kerteminde (Kertemindehallen, Enggade 19, Kerteminde)
 3. Nymarken (Nymarksskolen, Nymarken 47, Kerteminde)
 4. Marslev (Marslev Skole og Børnehus, Marslev Byvej 41, Marslev)
 5. Langeskov (Langeskov Hallerne, Børmosevej 3, Langeskov)
 6. Munkebo (Kerteminde 10. klassecenter, Lindøalleen 51, Munkebo
   

  BEMÆRK AFSTEMNINGSTED FLYTTET

  Afstemningssted Mesinge er flyttet til Hindsholmskolen, Dalby Bygade 5,  Dalby

Ophængning af valgplakater til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019

Der må hænges op fra lørdag den 4. maj 2019 kl. 12.00. Valgplakater skal tages ned senest mandag den 3. juni inden døgnets udgang.

Generelle vilkår for ophængning af valgplakater

Når der er valg, må kandidaterne hænge deres plakater op i lysmasterne. Der findes regler for ophængning af vejplakater på vejarealet, som man skal følge på offentlige veje og private fællesveje.

Valgplakater må hænges op i perioden fra 12.00 den fjerde lørdag inden valgdagen indtil 8 dage efter valget. Ved folketingsvalg må ophængning dog først ske, når valget er udskerevet

Du kan læse mere på Vejdirektoratet hjemmeside

Resultat seneste EU-valg