For at du kan få et ressourceforløb, kræver det, at du har betydelige problemer ud over at være ledig.

Du kan kun få tildelt et ressourceforløb, hvis alle andre beskæftigelsesmuligheder – også revalidering – er udtømte.

For at få tildelt et ressourceforløb, skal din sag på det rehabiliterende team - se nedenfor.

For at du kan få et ressourceforløb, kræver det:

  • At du i længere tid har været forsørget af det offentlige og fx har svært ved at få arbejde eller en uddannelse
  • At du har deltaget i en indsats rettet mod uddannelse og/eller job, uden at det er lykkedes dig at få arbejde eller tage en uddannelse. Fx kan der være lavet en uddannelsesplan, en jobplan, eller du kan have fået revalidering eller deltaget i en indsats som led i sygedagpengeopfølgning, uden at du er kommet i uddannelse eller har fået arbejde
  • At kommunen mener, at du har behov for en længerevarende indsats før, du kan komme i arbejde eller at tage en uddannelse
  • At du er bosat i Danmark

Hvis du er under 40 år, er det i de fleste tilfælde ikke længere muligt at få førtidspension. Til gengæld kan du få op til flere ressourceforløb. Er du over 40 år, kan du også få ressourceforløb.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=166839

Forberedelse til mødet

Du forbereder mødet med rehabiliteringsteamet sammen med din sagsbehandler i kommunen. I udarbejder en rehabiliteringsplan, som bl.a. indeholder dine ønsker ift. job og uddannelse, og som beskriver, hvordan du ser din helbredsmæssige situation. Her indgår også din læges vurdering af dit helbred.

Du får alle de oplysninger, som er indhentet til brug på mødet. Rehabiliteringsteamet får også disse oplysninger. 

Mødet

Hvis du søger ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, bliver du indkaldt til møde i Rehabiliteringsteamet.

Din sagsbehandler i kommunen indkalder dig til mødet med Rehabiliteringsteamet, hvor I finder frem til, hvilke ressourcer du har i forhold til at arbejde eller uddanne dig. Du er eksperten i dit eget liv, og derfor er dine input til mødet vigtige. 

Du kan tage en bisidder med til mødet, hvis du har behov for det. Hvis du ikke taler dansk, vil en tolk deltage på mødet.