Uddannelsesvejlederne yder vejledning til grundskolens 7. – 10. klasser samt unge op til 25 år.

Vi tilbyder grundskoleeleverne forskellige vejledningsaktiviteter i og uden for skolen. Aktiviteterne skal tilsammen understøtte de unges parathed til at træffe valg af ungdomsuddannelse.

Til de unge som har forladt grundskolen eller har afbrudt en ungdomsuddannelse, yder vi vejledning om job- og uddannelsesmuligheder.

Uddannelsesvejlederne er forpligtiget til at tage kontakt til unge under 25 år, som ikke er i gang med job eller uddannelse.

Ungdommens Uddannelsesvejledning Kerteminde

Grønvej 11

5550 Langeskov

Tlf. 65151515

 

Find og kontakt din vejleder via dette link:

https://www.minvejleder.dk/WebsiteMVC/Vejleder/Find

Er du ikke i gang med uddannelse eller job?

Så kontakt din uddannelsesvejleder, som kan hjælpe dig med at undersøge dine muligheder for uddannelse. Du kan også finde inspiration til uddannelsesvalg eller information om jobområder på hjemmesiden www.ug.dk

Du kan tale med din uddannelsesvejleder om:
• Ungdomsuddannelser
• Muligheder for at forbedre dine skolefærdigheder 
• Valg af job og uddannelsesretning
• Personlige problemer (vejlederen har tavshedspligt)

Når du er mellem 15 og 17 år, har du pligt til at være i gang med enten uddannelse eller job. Derfor er det vigtigt, at du henvender dig til din vejleder, som kan guide dig i retning af et godt valg.

 

Er du ikke i gang med uddannelse eller job?

Du kan tale med din uddannelsesvejleder om:
• Ungdomsuddannelser
• Muligheder for at forbedre dine skolefærdigheder 
• Valg af job og uddannelsesretning
• Personlige problemer (vejlederen har tavshedspligt)

UddannelsesGuiden er Børne- og Undervisningsministeriets vejledningsportal, hvor du kan finde en hel masse viden om dine muligheder for uddannelse og job. Portalen kan give dig svar på spørgsmål om alt fra adgangskrav til fremtidsmuligheder og jobområder. Du kan også gå på opdagelse ved at bruge de forskellige inspirationsværktøjer (Retningsviseren, UddannelsesZoom, Adgangskortet og Jobkompasset).

Se UddannelsesGuiden her www.ug.dk

Alle kan benytte UddannelsesGuidens muligheder for individuel vejledning via telefon, mail og chat. Tjek www.ug.dk for at se de aktuelle åbningstider.

Lovgrundlag:

Vejledningsbekendtgørelsen kapital 11: kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og resultatmål.

Kapitlet pålægger kommunen at systematisere kvalitetsudvikling og kvalitetssikring i system. Der skal som minimum opstilles mål og rammer, der belyser vejledningens opfang, resultater og effekter og samarbejdet med andre aktører.

Kvalitetsudviklingen, kvalitetssikringen og resultaterne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside i en lettilgængelig måde på kommunens hjemmeside.

Der skal desuden udarbejdes en plan for kvalitetsudviklingen i vejledningen som opfølgningen måtte give anledning til. Herunder også andelen af unge, der er vurderede ikke-uddannelsesparate.

Måltal for Kerteminde kommune:

Den nationale målsætning er at 25% af en ungdomsårgang skal søge en erhvervsuddannelse, hvilket Kerteminde Kommune opfylder. Endvidere er den nationale målsætning for unge der har gennemført en ungdomsuddannelse er 95% af en ungdomsårgang.

I Kerteminde Kommune har 75,4% af de unge mellem 25 og 29 år en uddannelse. Dette er på niveau med øvrige fynske kommuner, undtaget Odense, der i lighed med andre universitetsbyer ligger højere end landstendenser. Det anbefales at ambitionen for næste års andel sættes højere. Både fordi det er en stående ambition at sikre uddannelse til flere unge, men også fordi der ofte er flere der søger uddannelse under økonomisk lavkonjunktur fordi  mange ufaglærte jobs falder bort. ​​​​​​​

På baggrund af ovenstående har Kerteminde kommune fastsat et måltal på 28 % af de unge, der afslutter 10. klasse skal søge en erhvervsuddannelse, og at 78 % af de unge imellem 25 og 29 år skal have en uddannelse.

Tabel for søgetal i 2020:

Uddannelsessøgning for 9. klasse i Kerteminde kommune:

I alt er der 290 elever, fordelt på 156 drenge og 134 piger.

Uddannelsesvalg

Drenge

Piger

Samlet

Efterskoler

33,33 %

36,56 %

34,82 %

10. klasse (kommunale og private)

31,41 %

26,11%

28,96 %

Gymnasiale uddannelser

(HHX, STX, HTX, HF)

20,51 %

32,08 %

25,86 %

Erhvervsuddannelser

8,9 %

2,9 %

6,2 %

Andre aktiviteter (udlandsophold, arbejde mv.)

4,48 %

2,23 %

3,44 %

Tilbud for unge med særlige behov

0,6 %

0 %

0,34 %

 

Uddannelsessøgning for 10. klasse i Kerteminde kommune:

I alt er der 215 unge, fordelt på 109 drenge og 105 piger

Uddannelsesvalg

Drenge

Piger

Samlet

Gymnasiale uddannelser

(HHX, STX, HTX, HF)

52,29 %

71,42 %

61,39 %

Erhvervsuddannelser

31,19%

25,71%

28,37%

Andre aktiviteter (Udlandsophold, arbejde mv.)

1,83 %

0,95 %

1,39 %

FGU

2,75 %

0,95 %

1,86 %

Tilbud til unge med særlige behov

0 %

0,95 %

0,46 %