Handicapkørsel er en kørselsordning for svært bevægelseshæmmede borgere, som er afhængige af et gangredskab, eller som er blind/meget svagtseende. Borgeren kan, på grund af handicap, ikke benytte offentlige transportmidler. Handicappet skal have varig karakter.

Ordningen dækker behov for fritidskørsel efter eget valg til f.eks. tandlæge, privat fysioterapeut, fodterapeut, familiebesøg, tøj-indkøb, eller hvor anden kørselsordning ikke dækker.

Kørsel til læge, speciallæge, sygehus, bandagist eller hvor anden ordning gælder.

Det er Myndighedsafdelingen, som visiterer til ordningen og det er FynBus, som administrerer og står for kørslen. Ansøgningsskema rekvireres ved henvendelse i Borgerservice, Myndighedsafdelingen eller nederst på denne side.

Ansøgningen sendes til Munkebo Rådhus, Bycentret 302, 5330 Munkebo. Att. Myndighedsafdelingen.

Som hovedregel bevilges 104 ture pr. år, men i helt særlige tilfælde er der mulighed for udvidelse af antallet af ture efter en individuel vurdering. Ordningen dækker kørsel på Fyn. Hvis der er behov for kørsel udenfor Fyn, er FynBus behjælpelig med at formidle kontakt til DSB´s Handicapservice. Kontaktinformation FynBus

Chaufføren er behjælpelig med ind- og udstigning af vognen. Hvis der er behov for hjælp til og fra entrédøren, skal der visiteres hertil, ligesom der skal visiteres til kørestol. Hvis der er plads i vognen, er det muligt at medtage ledsager mod betaling. Det skal oplyses ved bestilling af kørslen.

Der betales et beløb pr. kørsel, afhængig af turens længde. Dog mindst kr. 30 pr. kørsel.

Kørslen bestilles ved henvendelse til FynBus, tlf. 6311 2255 eller online ved at klikke her.

Læs mere om Handicapkørsel her på FynBus.dk og i folderen "Værd at vide om Flextrafik" under Læs også nederst på denne side.

Ansøgningsskema om Handicapkørsel

Bestil Handicapkørsel såfremt du er visiteret af kommunen - klik på "Handicapkørsel"

Kvalitetsstandard Handicapkørsel