Hvis du på grund af en psykisk sygdom har betydelig nedsat funktionsevne og har behov for individuel støtte for at mestre dit liv, kan du efter en vurdering få støtte på flere områder.

Tilbuddet gives efter § 85 i loven om social service. Støtten kan for eksempel bestå i, at en medarbejder sammen med dig, læser og forstår breve fra offentlige instanser, deltage i samtaler hos sagsbehandler, ledsager ved psykiater og samarbejder med dit netværk ligesom kontakten kan være personlig, telefonisk eller pr. sms/mail.

Støtten vil altid fokusere på, at du bringer dine kompetencer i spil, ligesom vi sammen med dig vil arbejde med nogle af de områder der er vanskelige for dig og som du ønsker at udvikle.