Familiehuset og Børnenes Hus er et hus med forskellige funktioner. Familiekonsulenter, familiebehandlere, kontaktpersoner, pædagoger og psykologer kan tilbyde en bred vifte af behandlingsmuligheder, som gør det muligt at tilpasse hjælpen til familier og børn bedst muligt. Huset har ikke kompetencer til at tage sig af psykiske lidelser og aktivt misbrug.

Familiehuset og Børnenes Hus er et kommunalt tilbud og drives efter Servicelovens § 52, stk. 2, 2 og 3, § 52.3, 6 og § 52.3, 9. Børn og ungesocialrådgivere kan derfor henvise børn, unge og familier med behov for længerevarende rådgivning eller behandling.

Herudover kan Familiehuset tilbyde Åben anonym rådgivning til familier med børn under 18 år og til børn og unge alene.

Familiehuset er Kerteminde Kommunes tilbud om dagbehandling til børnefamilier. Børne- og Unge socialrådgivere henviser familier med behov for længerevarende rådgivning eller behandling til Familiehuset.

I samarbejde med familien tager medarbejderne i huset udgangspunkt i familiens konkrete virkelighed her og nu, og hvordan den opleves.

Det huset tilbyder er:

 • familiebehandling, når der er behov for hjælp til familiens samspil
 • konkret råd og vejledning (opdragelse, teenageproblemer, parforhold, skilsmisse, samkvem, sorg, krise)
 • praktisk pædagogisk støtte
 • individuel terapi til børn og unge
 • psykologiske undersøgelser
 • gruppeforløb for børn, unge og forældre

Børnenes Hus er et socialpædagogisk dagbehandlingstilbud til børn i Kerteminde Kommune. Tilbuddet gælder børn i alderen 6 - 12 år med et væsentligt behandlingsbehov f.eks. en tilknytningsforstyrrelse.

Åbningstiden er mandag - torsdag, kl. 12 - 19, fredag kl. 12 - 17. Børnegruppen er på 8 børn og der er mulighed for både hel- og deltidspladser.

Målgruppen er børn med omfattende behandlingsbehov, hvor Børne- og Familieafdelingen er forpligtet til at yde en særlig indsats. Børn og Unge socialrådgivere henviser børn til Børnenes Hus.

Størstedelen af børnene har vanskeligheder i skolen, f.eks. besvær med:

 • at møde til tiden
 • at være forberedte
 • at koncentrere sig
 • at indlære
 • at begå sig socialt

I Børnenes Hus vægtes en anerkendende tilgang og barnets tilbydes en tilknytning, hvor der arbejdes kontinuerligt med at styrke barnets relationskompetence. Medarbejderne i huset støtter barnets beskyttelsesfaktorer og evne til at mestre eget liv.

Der samarbejdes med forældre om barnets udvikling og daglige praktiske informationer/aftaler. Der er tale om forældresamarbejde - ikke familiebehandling.

Kontaktpersoner er professionelle voksne, som kan tilknyttes børn og unge efter Serviceloven. Teamet er sammensat af 2 kvinder og 2 mænd. Børn og ungesocialrådgivere henviser unge med behov for støtte.

De unge har f.eks. besvær med:

 • social fobi
 • ensomhed
 • manglende motivation for uddannelse, skoletræt...
 • mobning
 • konflikter med lærere, elever, forældre..
 • lavt selvværd, lav selvtillid
 • manglende struktur
 • alkoholmisbrug i familien
 • kriminalitet
 • manglende fritidsaktiviteter

Kontaktpersonen tilbyder:

 • en anerkendende tilgang med fokus på de unges mestrings-strategier
 • både individuel kontakt og deltagelse i aktiviteter i gruppens lejlighed sammen med andre unge
 • at yde støtte på det nære personlige plan
 • at være til rådighed, når der er brug for at tale
 • at være en tydelig voksen, den unge kan have tillid til
 • at motivere/guide den unge til ved egen hjælp at løse problemstillinger
 • at hjælpe den unge ved at inddrage nære samt faglige kontakter og i samarbejde finde de løsninger, der gavner den unge bedst.

 

Familiehusets åbne anonyme rådgivning er et sted, hvor børnefamilier kan henvende sig uden at blive registreret - og hvor børnefamilier kan komme til at tale med en kvalificeret medarbejder med en fag-relevant uddannelse.

Det koster ikke noget at henvende sig til rådgivningen, der kan tilbyde 3-5 samtaler.

Hvem kan henvende sig:

 • familier med børn under 18 år
 • børn og unge

Hvilke problemer kan det f.eks. være?
- (hvis du er barn eller ung)

 • vanskeligheder derhjemme
 • problemer i skolen eller med kammeraterne
 • sygdom eller dødsfald i familien
 • ensomhed eller triste tanker
 • at savne en voksen at tale me

- (hvis du/I er forældre)

 • bekymring for børnenes situation
 • uenighed om opdragelsen
 • konflikter i familien
 • forhold vedrørende skilsmisse
 • sygdom eller dødsfald i familien

Hvordan henvender du dig?

 • Den anonyme rådgivning har telefontid mandag - fredag kl. 8.15 - 8.45. Herefter kan du indtale dit navn og telefonnr. på telefonsvareren, så ringer vi hurtigt tilbage.
 • mail: familiehuset@kerteminde.dk

Hvis 5 samtaler ikke er nok?

 • Er der brug for yderligere hjælp i familien, informeres I om relevante samarbejdspartnere, som I kan henvende jer til.

Tavshedspligt

 • Rådgiverne har tavshedspligt