Kommunal sygepleje kan iværksættes efter henvisning fra visitationen, egen læge, vagtlæge, sygehus, hjemmepleje eller plejecenter.
Du og dine pårørende kan kontakte sygeplejen direkte. 

Sygepleje foregår fortrinsvis i sygeplejeklinik.
Sygepleje kan også ydes i eget hjem alt efter din sygdom, situation og behov.