En tidlig indsats ved sygemelding

Hvis du eller din arbejdsgiver vurderer, at din sygemelding risikerer at blive langvarig (mere end otte uger), har I mulighed for at anmode om Fast track-opfølgning af Kerteminde Kommunes fastholdelsesteam.

Det betyder, at Kerteminde Kommune iværksætter en ekstraordinær tidlig indsat i forhold til at fastholde dig på din arbejdsplads.

Ved anmodning om Fast track-opfølgning vil en konsulent fra fastholdelsesteamet mødes med dig og din arbejdsgiver, og sammen lægge en plan for din tilbagevenden til arbejdspladsen, herunder få klargjort om der er behov for konkrette støtteordninger eller arbejdsredskaber, som vil kunne hjælpe dig tilbage i dit arbejde.

Det kan f.eks. være tilbagevenden til andre arbejdsopgaver, der ikke giver samme fysiske belastning. Eller måske har du behov for en delvis raskmelding, hvor du gradvist at øger timeantallet over en aftalt tidsperiode.

Ordningen er frivillig, så du vil som medarbejder skulle acceptere, at mødes om at igangsætte en tidlig indsats i forhold til din sygemelding.

Du er også velkommen til at kontakte fastholdelsesteamet for råd og vejledning før en evt. sygemelding. Din henvendelse vil blive behandlet fortroligt.

Ved henvendelse til fast-track@kerteminde.dk, vil du blive kontaktet indenfor 24 timer på hverdage af fastholdelseskonsulent Ingrid Bernt.