Hvordan søger jeg hjælpemidler

Hvis du er ansat i et fleksjob eller i et virksomhedspraktikforløb, og har behov for en eller flere af de kompenserende ordninger, skal du tage kontakt til Kerteminde Kommunes fleksjobteam eller din fleksjobkonsulent.

Du vil derefter blive henvist til en af kommunens ergoterapeuter eller en medarbejder med special viden omkring personlig assistance, som sammen med dig og arbejdspladsen vil gennemgå dine behov for kompenserende hjælpemidler. Dette vil danne grundlag for, hvor vidt det er muligt at bevilge dig kompenserende hjælpemidler, samt hvilket hjælpemiddel der vil være hensigtsmæssigt for dig, i forhold til at du kan udføre dine arbejdsfunktioner.

Du kan få bevilget hjælpemidler, hvis dit handicap giver barrierer i job eller jobcentertilbud

Hvem kan få hjælpemidler?

Du kan få bevilget hjælpemidler, som kan kompensere for dit handicap, hvis du har en funktionsnedsættelse, som gør, at du møder barrierer i dit job eller ved deltagelse i tilbud fra jobcentret.

Muligheden for hjælpemidler gælder, hvis du er:

 • ansat på almindelige arbejds- og lønvilkår

 • ansat i fleksjob eller i løntilskud

 • selvstændig

 • ledig, der deltager i forløb gennem jobcentret, fx virksomhedspraktik.

Det er en betingelse, at hjælpemidlet er afgørende for, at du kan varetage dit job.

Dit jobcenter tager stilling til, om du er berettiget til et hjælpemiddel.

Hvad kan jeg få?

De kompenserende hjælpemidler kan både være arbejdsredskaber og mindre tilpasninger af arbejdspladsen, fx:

 • specielt pc-udstyr til blinde og svagtseende

 • audioudstyr til hørehæmmede

 • ordblinderedskaber

 • en speciel ergonomisk kontorstol

 • installation af en trappelift.

Hvordan får jeg hjælpemidler?

Kontakt dit jobcenter, hvis du skal bruge hjælpemidler på din arbejdsplads. Jobcentret vil tage stilling til, om du er berettiget til et hjælpemiddel.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, hvis din sag er gået i hårdknude, eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

Du kan søge aktindsigt i dine sager, fx:

 • hos kommunen

 • hos lægen

 • på hospitalets forskellige afdelinger

Læs mere om at søge aktindsigt og om offentlighed i forvaltningen: