Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Borgerforslag

Borgerforslag

Vil du gerne have indflydelse på den politiske dagsorden i Kerteminde Kommune, så kan du stille et forslag her på siden. 

Hvis andre borgere støtter op om dit forslag, så kan byrådet tage det op.

Det er også på denne side, du kan støtte andre borgerforslag, som dine medborgere har stillet.

Der er i øjeblikket ingen borgerforslag til afstemning.

Opdateret d. 16. juli 2024

Ofte stillet spørgsmål

For at et forslag vil blive behandlet i byrådet skal det have støtte fra et antal borgere, der svarer til det antal stemmer, der ved seneste kommunalvalg var nødvendigt for at opnå et mandat i byrådet.

Det nødvendige antal støtter skal være opnået senest seks måneder efter, at forslaget er stillet på kommunens hjemmeside.

Når et forslag har opnået tilstrækkeligt antal støtter til at blive behandlet i kommunalbestyrelsen, vil forslagsstiller modtage orientering om, hvornår forslaget behandles. Forslagsstiller vil også modtage orientering om resultatet af behandlingen i kommunalbestyrelsen.

Forslag, der ikke opnår det tilstrækkelige antal støtter inden for seks måneder bortfalder og slettes fra hjemmesiden.

Det er kun borgere, der er bosiddende i kommunen og er fyldt 18 år, der kan stille forslag eller støtte forslag, der er fremsat af andre.

Der kan kun afgives én tilkendegivelse om støtte pr. borger til hvert borgerforslag.

Vi opgør løbende, hvor mange der har støttet et borgerforslag, og opdaterer hjemmesiden en gang hver anden uge.

For at et forslag vil blive behandlet i byrådet skal det have støtte fra et antal borgere, der svarer til det antal stemmer, der ved seneste kommunalvalg var nødvendigt for at opnå et mandat i byrådet. Det svarer til at 564 personer skal have støttet et forslag.

Det nødvendige antal støtter skal være opnået senest seks måneder efter, at forslaget er stillet på kommunens hjemmeside.

Forslag, der ikke opnår det tilstrækkelige antal støtter inden for seks måneder bortfalder og slettes fra hjemmesiden.

Borgere der ønsker at støtte et forslag, skal tilkendegive sin støtte i den elektroniske løsning her på siden ved brug af MitID og giver samtykke til at nødvendige personlysninger (navn) registreres i den tekniske løsning.

De der har støttet et forslag vil ikke modtage orientering om forslagets behandling eller resultatet heraf, men må selv holde sig orienteret via dagsorden og/eller referat fra kommunalbestyrelsens behandling.

Forslag der:

 1. ikke udgør noget konkret forslag, herunder hvis det alene har karakter af ren meningstilkendegivelse.
 2. vedrører personlige forhold og/eller navngivne ansatte i kommunen.
 3. indebærer behandling af fortrolige oplysninger.
 4. er ulovlige eller opfordrer til forbrydelser.
 5. ikke vedrører kommunale opgaver eller anliggende.
 6. indeholder injurierende eller groft stødende udsagn, åbenlyst urigtige påstande, eller nedsættende, forhånende eller truende bemærkninger.
 7. indeholder reklame eller opfordring til at støtte bestemte organisationer m.v.
 8. har præg af at være en vittighed eller i øvrigt virker useriøse.
 9. har været behandlet som borgerforslag inden for det seneste år eller er identisk med en sag, der tidligere har været behandlet i byrådet.

 

Forslag, der ikke kan behandles af disse grunde slettes fra kommunens hjemmeside. Det er borgmesteren, der træffer beslutning herom.

Oplysninger om forslagsstiller og støtter opbevares i den periode, hvor forslaget er offentliggjort på kommunens hjemmeside, hvorefter de slettes, jf. dog nedenfor.

Forslag der optages på byrådets dagsorden bliver journaliseret og arkiveret i kommunens ESDH-system, og kasseres efter arkivlovens gældende regler.

Borgerforslag er omfattet af persondataforordningens regler.

Kontakt Ledelsessekretariatet

Hans Schacksvej 4 - Kerteminde 5300

Skriv til os

Telefontider

Kontaktinformation

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje