Takster for taxikørsel gældende fra 1. januar 2016

Takstreglement for kørsel m.v. med de i Kerteminde Kommune indregistrerede hyrevogne.

Som maksimaltakster for kørsel med hyrevogne betales, bortset fra særlig skriftlig aftale mellem bestillingskontoret og kunden, hvad taxameteret viser efter nedenstående regler:

 

Alm. vogn

- til og med 4

passagerer

Stor vogn

5-6

passagerer

Stor vogn

7-8

passagerer

Starttakst

31 kr. 31 kr. 31 kr.

Ventetid 

(er inkl. i taxameterets udvisende pr. time

361,05 kr.

361,05 kr.

361,05 kr.

Kilometertakst

v/kørsel inden for Kerteminde Kommune samt

enkelttur for Kerteminde Kommune pr. km.

Takst 1

 

16,69 kr.

 Takst 3

 

21,69 kr.

 Takst 5 

 

25,03 kr.

Kilometertakst

v/tur- returkørsel og rundkørsel uden for

Kerteminde Kommune pr. km.

 Takst 2

 

8,35 kr.

Takst 4

 

10,85 kr.

 Takst 6

 

12,52 kr.

Nattakst

i tidsrummet 00-06 og 20-24 (hverdag)

og hele døgnet lørdag, søn- og helligedage

10.00 kr. pr.

tur ved

påstigning

dog min.

75 kr.

10.00 kr. pr.

tur ved

påstigning

dog min.

75 kr.

10.00 kr. pr.

tur ved

påstigning

dog min.

75 kr.

Øvrige takster

     

For af- eller pålæsning af bagage ved vognen

Intet Intet Intet

For hver op- eller nedbæring af bagage pr. stk.

15.00 kr. 15.00 kr. 15.00 kr.

Bestilling af speciel vogn

45.00 kr. 45.00 kr. 45.00 kr.

For bagage der anbringes på bagagebærere:

Cykler/barnevogne pr. stk.

15.00 kr. 15.00 kr. 15.00 kr.

Rekvirering af vogn med sprogkyndig

chauffør pr. time

45.00 kr. 45.00 kr. 45.00 kr.

Befordring af passager i kørestol

78,68 kr. 78,68 kr. 78,68 kr.

Befordring af løs kørestol

26,23 kr. 26,23 kr. 26,23 kr.

 

Kørsel med ekstra chauffør

Ved en sådan kørsel betales efter taxameterets udvidende efter fremkørsel. Dette beløb ganges med 3. Der benyttes Takst 1 inden for Kerteminde kommune og Takst 2 derudover.

Taxameteret i en almindelig vogn må kun indeholde Takst 1 og 2.

Taxameteret må først sættes i funktion, når vognen er ankommet til afhentningsstedet.

Eventuelle færge- og broafgifter betales særskilt. For af- eller pålæsning af bagage ved vognen betales intet. Det bemærkes, at drikkepenge er inkluderet i ovenævnte takster.
Uenighed mellem passagerer og hyrevognsføreren om betalingsspørgsmål kan forelægges for Fyns Politi.

September 2015
Afdelingen for Faciliteter
Kontaktperson: Leyla Hassanpour Sørensen trafikoganlaeg@kerteminde.dk