Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn, unge og familie Børn og familie i vanskeligheder Fritidsfamilier søges

Fritidsfamilier søges

Har du/I lyst og mulighed for at gøre en forskel for vores børn og familier?

Kerteminde Kommune har i samarbejde med Tryg Fonden, etableret et nyt tilbud til børn og deres familier.

Børnene kan have forskellige baggrunde, men fælles for dem er, at de har brug for øget voksenkontakt og støtte i stabile og trygge rammer, som et supplement til deres egen familie. 

Målgruppen er børn i alle aldre, der bor hjemme. Børnenes forældre har ikke nuværende, det fornødne overskud til at understøtte barnets udvikling optimalt, fx i forhold til barnets tanker og følelser, relationer, fysiske sundhed og faglige krav fra skolen. Det kan være familier, som er presset sygdomsmæssigt i en periode eller lign.

Som fritidsfamilie kan jeres opgave i hverdagene være eksempelvis:

  • hente/modtage barnet fra skole eller SFO
  • tilbyde barnet nærvær og omsorg i familiære rammer
  • tilbyde barnet et sundt måltid mad både eftermiddag og aften
  • hjælpe barnet med at få lavet lektier
  • Fritidsfamilien indgår evt. i samarbejde med skolen i forhold barnets trivsel, hvis der er behov for dette.
  • fritidsfamilien kan støtte barnet i fritidsinteresser og venskaber, fx ved at følge barnet til en fritidsinteresse/sport og understøtte gode legeaftaler. Frivillighed kan indtænkes som en måde at sikre, at barnets fritidsliv bliver sammenhængende, sådan at barnet f.eks. kommer til kampe eller stævner i weekenderne.

Vores forventninger til jer som fritidsfamilie

Vi forventer, at I som familie kan og har mulighed for at tilbyde nære relationelle bånd til barnet.

Vi forventer tillige, at I vil være rollemodeller for barnets familie og yde gode råd til struktur, sund og nær omsorg for barnet.

Omfanget vil være min. 2 eftermiddage/morgener om ugen.

Støtte fra kommunen

Vores familieplejekonsulentteam samt projektleder vil støtte fritidsfamilien både før og under forløbet. Dette ved besøg før ordningen etableres, supervision under forløbet og eventuelt cafemøder.

Vi håber meget, at vores annonce har vakt jeres interesse!

For yderligere oplysninger kan der tages kontakt til:

Projektleder Christina Rohde, tlf. 2339 3849 eller mail chro@kerteminde.dk

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje