Skip til hoved indholdet

Håndværkervej, Langeskov

Byrådet har på møde den 23/11-2023 nedsat grundpriserne på Håndværkervej - grundene genudbydes hermed til den nye mindstepris:

  • Håndværkervej 30 (3.611 m²): 300.000 kr. excl. moms
  • Håndværkervej 34-40: 100 kr./m² excl. moms

Tilbud skal være Kerteminde Kommune i hænde senest tirsdag den 12. december 2023 kl. 10.00.

Tilbudsblanket og udkast til købsaftale findes under "Yderligere oplysninger" herunder.

Området skal anvendes til erhvervsformål med lettere industri-, værksteds- og lagervirksomhed. Der må opføres boliger i tilknytning til erhverv.

  • Erhvervsgrundene bliver udstykket ved salg. Grundstørrelse aftales i forbindelse med køb - skal iflg. lokalplanen være mellem 1200 m² og 3500 m².
  • Pris for Håndværkervej nr. 34-40 er 100 kr./m² excl. moms.
  • Grundene sælges udstykkede og med stikledninger ført til skel. Grundkøber betaler samtlige handelsomkostninger.
  • Byggeriet skal være påbegyndt senest 2 år fra overtagelsesdagen, og senest 3 år fra samme dato skal byggeriet være færdigt.
  • Ved købsaftalens underskrift skal udbetalingen betales. Restkøbesummen forfalder til betaling senest på overtagelsesdagen.