Skip til hoved indholdet

Håndværkervej, Langeskov

Området skal anvendes til erhvervsformål med lettere industri-, værksteds- og lagervirksomhed. Der må opføres boliger i tilknytning til erhverv.

NB!!! Kerteminde Kommune har i forbindelse med etableringen af togstoppet, besluttet at udarbejde en helhedsplan for Langeskov. Helhedsplanen kan få betydning for udformningen af grundene ved Håndværkervej.

• Erhvervsgrundene bliver byggemodnet, og udstykket ved salg. Grundstørrelse kan forhandles mellem 1200 m² og 3500 m². Pris for nr. 34-40 er 173,60 kr./m² excl. moms.

• Grundene sælges udstykkede og med stikledninger ført til skel. Grundkøber betaler samtlige handelsomkostninger.

• Byggeriet skal være påbegyndt senest 1 år fra overtagelsesdagen, og senest 2 år fra samme dato skal byggeriet være færdigt.

• Ved købsaftalens underskrift skal udbetalingen betales. Restkøbesummen deponeres til frigivelse på overtagelsesdagen.