Nyt jordflytningsregulativ

Kerteminde Kommunes nye jordflytningsregulativ gældende fra 1. februar 2011 erstatter kommunens tidligere regulativ for jordflytning.

Det nye jordflytningsregulativ omfatter nu også regler om håndtering af jord som affald.

Regulativet kan hentes i linket "Læs også" nederst på siden. Her kan du også få adgang til kortmateriale med oplysninger om de arealer, der er forureningskortlagte og/eller som er omfattet af områdeklassificering.

Områdeklassificering er arealer, som kan være lettere forurenet, og de ligger typisk inden for byzone.

Jordflytningsregulativet omfatter endvidere regler om jordflytning fra arealer, der er forurenings­kortlagte (V1 og V2) og/eller områdeklassificerede.

Hvis du skal flytte jord fra et af disse områder, skal der foretages anmeldelse af jordflytningen til Kerteminde Kommune.

Anmeldelsen foretages elektronisk ved at benytte websiden www.jordweb.dk.

Sundhedsvejledning
I Miljøstyrelsens sundhedsvejledning – ”En hverdag med jord i byen”, kan du læse om de forholdsregler, du skal tage, hvis du bor på en ejendom, hvor jorden er kategoriseret som lettere forurenet.

Sundhedsvejledningen kan hentes på linket i "Læs også" nederst på siden.

 

Hvis du har spørgsmål i øvrigt, kan du kontakte Lars Lindbøg på tlf. nr. 65 15 14 82