Skip til hoved indholdet

Smedeløkken, Munkebo

Området skal anvendes til erhvervsformål med håndværk og lettere industri-, værksteds- og lagervirksomhed.

Der må opføres boliger i forbindelse med erhverv i en del af området.

  • Udbudsprisen er 76 kr./m² ekskl. moms og tilslutningsafgifter.
  • Erhvervsgrundene er byggemodnet, men ikke udstykket. Grundstørrelse kan forhandles.
  • Grundene sælges udstykkede og med stikledninger ført til skel. Grundkøber betaler samtlige handelsomkostninger samt evt. udgifter til landinspektør, hvis grunden ønskes større end 1300 m².
  • Byggeriet skal være påbegyndt senest 1 år fra overtagelsesdagen, og senest 2 år fra samme dato skal byggeriet være færdigt.
  • Ved købsaftalens underskrift skal udbetalingen betales. Restkøbesummen deponeres til frigivelse på overtagelsesdagen.