Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner.

Landzoner er de områder, der hverken er udlagt til byzoner eller sommerhusområder.

Zoneinddelingen og landzonebestemmelserne har som hovedformål at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land og at sikre, at egentlig byudvikling sker, hvor der er åbnet mulighed for det gennem region-, kommune- og lokalplanlægning.

Overvejer du at bygge hus i landzone, udstykke et areal, eller ændre på anvendelsen af bestående bebyggelse eller ubebyggede arealer (fx ved etablering af en sø eller et oplag), kræver dit projekt muligvis landzonetilladelse efter planlovens § 35.

En del byggeri er undtaget for krav om landzonetilladelse, men skal anmeldes (ansøges) til kommunen.

Hvis du ikke ved om dit projekt kræver en tilladelse/anmeldelse, kan du kontakte Kerteminde Kommune, Plan & Byg .

Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af byggeri og etablering af søer skal foregå via Byg og Miljø.

Du kan få mere at vide om Byg og Miljø her.

Ansøgning om landzonetilladelse til ændring af ubebyggede arealer til fx etablering af oplag, etablering af jordvolde og terrænregulering skal fortsat ske ved at udfylde og indsende skema til ansøgning om landzonetilladelse.