Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og Byggeri Landzonetilladelse Gårdbutikker og stalddørssalg - FAQ

Gårdbutikker og stalddørssalg - FAQ

Planloven

Med henblik på at skabe vækst og udvikling uden for byerne kan overflødig­gjorte bygninger, herunder andre overflødiggjorte bygninger end overflødig­gjorte landbrugsbygninger tages i brug til mindre butikker uden landzonetilladelse. Læs mere om det i planlovens § 37 her.

  • Stalddørssalg kan etableres uden landzonetilladelse. Læs mere om stalddørssalg under punkt 3.9.2 i vejledning om landzoneadministration her.
  • Salg, som forudsætter nyt byggeri eller udvidelse af eksisterende byggeri, be­tragtes ikke som stalddørssalg.
  • Opførelse af ny bygning til en butik forudsætter landzonetilladelse. Udgangspunktet er, at der ikke kan meddeles landzonetilladelse til nyt byggeri i det åbne land.
  • Midlertidig opstilling af fx et telt, container eller en overdækning, kræves ikke landzonetilladelse, hvis det er under 6 uger. Hvis den midlertidige opstilling gentages jævnligt, kræver opstillingen landzonetilladelse. Vejboder er konstruktioner, der som udgangspunkt ikke kræver byggetilladelse, idet der er tale om lette og midlertidige konstruktioner med eller uden overdækning, som er opstillet ud til vejen på en gård, og hvorfra der sælges produkter produceret på gården eller nærliggende gårde. Sådanne vejboder kræver ikke landzonetilladelse.

Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet Notat om butikker og vejboder m.v. i landzone. Læs notatet ved at klikke her.

 

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje