Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og Byggeri Landzonetilladelse Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner.

Landzoner er de områder, der hverken er udlagt til byzoner eller sommerhusområder.

Zoneinddelingen og landzonebestemmelserne har som hovedformål at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land og at sikre, at egentlig byudvikling sker, hvor der er åbnet mulighed for det gennem region-, kommune- og lokalplanlægning.

Overvejer du at bygge hus i landzone, udstykke et areal, eller ændre på anvendelsen af bestående bebyggelse eller ubebyggede arealer (fx ved etablering af en sø eller et oplag), kræver dit projekt muligvis landzonetilladelse efter planlovens § 35.

En del byggeri er undtaget for krav om landzonetilladelse, men skal anmeldes (ansøges) til kommunen.

Hvis du ikke ved, om dit projekt kræver en tilladelse/anmeldelse, kan du kontakte os på byg@kerteminde.dk

Ansøgning om landzonetilladelse til ændring af ubebyggede arealer til fx etablering af oplag, etablering af jordvolde og terrænregulering skal fortsat ske ved at udfylde og indsende skema til ansøgning om landzonetilladelse.

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje