Er du fyldt 75 år, tilbyder kommunen et tryghedsbesøg. Fra det år du fylder 80 vil du hvert år blive tilbudt et årligt forebyggende hjemmebesøg.

Formålet med et hjemmebesøg er, at du og kommunen sammen kan drøfte din aktuelle livssituation og dit eventuelle behov for hjælp til at udnytte egne ressourcer og bevare dit funktionsniveau.

Samtalen udføres af en sundhedsfaglig medarbejder og foregår som udgangspunkt i dit eget hjem. Medarbejderen er underlagt tavsheds- og dokumentationspligt. Under samtalen kan I gennemgå dine livsforhold. Det kan for eksempel være din hverdag, trivsel, sociale netværk, bolig, støttemuligheder og sundhedstilstand.

Hvis du allerede modtager både personlig pleje og praktisk hjælp tilbyder Kerteminde Kommune ikke besøg.

Du bestemmer selv, om du vil tage imod tilbuddet. Fravælger du tilbuddet, kan du altid senere kontakte de forebyggende medarbejdere.

I Kerteminde Kommune tilbydes forebyggende hjemmebesøg til dig, der er fyldt 75 år og ikke har hjemmehjælp til både rengøring og personlig pleje.

Samtalen udføres af en sundhedsfaglig medarbejder og foregår i dit eget hjem. På besøget er der mulighed for at drøfte din almene trivsel og få en snak om hvordan din hverdag fungerer.

Besøg til efterladte

Ud over de almindelige forebyggende hjemmebesøg tilbydes også besøg til borgere over 65 år, der har mistet en ægtefælle eller samlever.
Som udgangspunkt tilbydes der besøg 6 uger, ½ år og 1 år efter at man er blevet alene.

Besøg til sårbare borgere

Vi tilbyder også besøg til borgere over 65 år, der er i en vanskelig livssituation, har mistet modet eller ikke trives i hverdagen.