Ledighedsydelse under ferie

Hvis du er i et fleksjob eller modtager ledighedsydelse, er du måske berettiget til at modtage ledighedsydelse, mens du holder ferie.

Det antal dage, du kan afholde ferie med ledighedsydelse, afhænger af, hvornår du er blevet ansat i et fleksjob eller har opnået ret til ledighedsydelse. Har du optjent ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn foretages et fradrag i antallet af feriedage med ledighedsydelse i et ferieår. Eventuelt optjent feriegodtgørelse skal bruges, inden Kerteminde Kommune kan udbetale ledighedsydelse under ferie.

Hvordan søger jeg ledighedsydelse under ferie

Hvis du allerede er ansat i fleksjob, og du ikke har optjent ferie med feriegodtgørelse eller løn, kan du søge om ledighedsydelse under ferie, hvis de grundlæggende betingelser for ledighedsydelse er opfyldt.

Du bør være opmærksom på, at hvis du først sender din ansøgning efter ferien er startet, mister du retten til ledighedsydelse under hele ferieperioden. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at ledighedsydelsen under ferie kan være lavere end dit fleksløntilskud.

Sådan gør du

Du skal ansøge om ledighedsydelse under ferie med blanket LY905_000
Blanketten findes under Selvbetjening / Ledighedsydelse på Kerteminde Kommunes hjemmeside eller udleveres ved henvendelse i Visitationen på Kerteminde Rådhus.

Du skal desuden vedlægge dokumentation for ferieafholdelse fra arbejdsgiver - dokument med ferieperioden samt underskrift.

Ansøgningen afleveres direkte i Visiationen på Kerteminde Rådhus, sendes med posten til Ydelse, Kerteminde Kommune eller afleveres i postkassen på et af Kerteminde Kommunes rådhuse - det skal fremgå tydeligt, at brevet er til Ydelse, Kerteminde Kommune.

Du har som fleksjobvisiteret ret til at holde ferie med ledighedsydelse allerede det første ferieår, efter du er visiteret til fleksjob. Ferieåret går fra 1. maj til 30. april, og antallet af feriedage afhænger af, hvornår du er blevet visiteret - du kan dog højst afholde 25 feriedage på ledighedsydelse på et år. Du kan ikke overføre din ferie med ledighedsydelse fra et ferieår til det næste. Når du holder ferie med ledighedsydelse, skal du ikke stå til rådighed for et fleksjob i ferieperioden, og du kan også holde ferie i udlandet.

Eventuelt optjent feriegodtgørelse skal bruges, inden Kerteminde Kommune kan udbetale ledighedsydelse under ferie.

Sådan gør du
Som ledig, skal du søge om ledighedsydelse under ferie hos fleksjobteamet / din fleksjobkonsulent. Det er vigtigt, at du ansøger minimum 14 dage før ferien starter, da ferien skal godkendes.