Reglerne for udførelse og indretning af skorstene og ildsteder findes i bygningsreglementet. Hvor skorstenen bygges uden på eksisterende bygning og/eller hvor placeringen er nærmere skel end 2,5 m skal der ansøges om byggetilladelse . Evt. spørgsmål om dette emne kan rettes til kommunens Byggesagsafdeling som administrerer bestemmelserne.

En ny skorsten eller et nyt ildsted skal anmeldes til Skorstensfejermesteren og han skal godkende det udførte, inden det må tages endeligt i brug. Han sørger også for at give Byggesagsafdelingen og BBR-myndigheden besked om det udførte. Hvis det ønskes at sløjfe en skorsten skal dette også anmeldes.

Skorstensfejning:
Hvis du har en skorsten og et ildsted, så har du pligt til at få den renset og efterset af en skorstensfejer, som har en godkendt uddannelse.
Kommunen skal sørge for, at der tilbydes lovpligtigt skorstensfejerarbejde til borgerne i henhold til bestemmelserne i ”Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder”. Bekendtgørelsen har baggrund i Byggeloven og indeholder nærmere regler om rensning af skorstene og røgkanaler samt om eftersyn i bygninger, hvori der er indrettet ildsteder.

Kravene til fyringssystemernes effektivitet og sikkerhed skærpes med tiden og der kommer jævnligt nye effektive systemer på markedet, men som også er sårbare. Derfor er det vigtigt, at sikre kvalitet og sikkerhed af skorstensfejerarbejdet. Kerteminde kommune har kontrakt med skorstensfejermester Torben Hviid, Kerteminde om at udføre arbejdet. Virksomheden råder over faguddannet personale og er tilsluttet Skorstensfejerlaugets kvalitetssikringsordning.
 
Arbejdet er brugerbetalt og gebyret for standardydelser bliver opkrævet sammen med ejendomsskatten. Størrelsen på gebyret er prisreguleret og forhandlet mellem Skorstensfejerlauget og Kommunerens Landsforening. Ydelser ud over standardydelser bliver opkrævet særskilt af skorstensfejeren. Skal der ske tilbagebetalinger i løbet af året, skal du henvende dig til skorstensfejeren.
Arbejdet kan udføres af en anden skostensfejer med en godkendt uddannelse og tilsluttet Skorstensfejerlaugets kvalitetssikringsordning eller tilsvarende. Betalingen skal i givet fald ske direkte og det udførte arbejde skal dokumenteres.